Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Nhật

Admiration

Mục lục

adj-na,n,vs

かんしん [感心]

adj-na,n,vs,arch

かんぷく [感服]

n

たんび [歎美]
たんしょう [歎賞]
たんしょう [歎称]
たんしょう [嘆賞]
すいふく [推服]
すいしょう [推賞]
すいしょう [推称]
しょうよう [賞揚]
さんたん [賛嘆]
さんたん [讚嘆]
さんたん [三嘆]
さんか [賛歌]
さたん [嗟歎]
きんぼ [欽慕]
きょうたん [驚嘆]
かんたん [感嘆]
かんしょう [観賞]
かん [感]
えいたん [詠歎]
えいたん [詠嘆]

n,vs

たんび [嘆美]
すうはい [崇拝]
しょうよう [称揚]
しょうび [賞美]
しょうさん [賞賛]
しょうさん [称賛]
しょうがん [賞玩]
けいとう [傾倒]
けいこう [景仰]
けいぎょう [景仰]
きょうたん [驚歎]

oK,n

かんたん [感歎]

Các từ tiếp theo

 • Admiration and devotion

  n,vs しんぷく [心服]
 • Admiration for (having great ~)

  n,vs けいふく [敬服]
 • Admiration of the powerful

  n じだいしそう [事大思想]
 • Admirer

  Mục lục 1 n 1.1 ひくて [引く手] 1.2 すうはいしゃ [崇拝者] 1.3 あいどくしゃ [愛読者] n ひくて [引く手] すうはいしゃ...
 • Admissibility of a party (to a suit)

  n とうじしゃのうりょく [当事者能力]
 • Admission

  Mục lục 1 n 1.1 にゅうじょう [入場] 1.2 にゅうしょ [入所] 1.3 しんにん [信認] 1.4 じにん [自認] 1.5 アドミッション...
 • Admission-paid

  n ゆうりょう [有料]
 • Admission fee

  Mục lục 1 n 1.1 ぼうちょうりょう [傍聴料] 1.2 にゅうじょうりょう [入場料] 1.3 にゅうかんりょう [入館料] 1.4 にゅうかいきん...
 • Admission fee or charge

  n かんらんりょう [観覧料]
 • Admission free

  Mục lục 1 n 1.1 ぼうちょうむりょう [傍聴無料] 1.2 ぼうちょうずいい [傍聴随意] 1.3 アドミッションフリー n ぼうちょうむりょう...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 19/03/23 10:40:27
  em xem phim Suzume no Tojimari có 1 đứa nói trong thì trấn không hiệu sách, không nha sĩ không có "Pub mother" "pub cat's eye"
  but 2 pubs for some reason. Em không hiểu câu đó là gì ạ? Quán ăn cho mèo à? Quán rượu mẹ á? :(((
  • Sáu que Tre
   0 · 23/03/23 09:09:35
 • 09/03/23 10:11:59
  Cho mình hỏi, câu TA dưới đây nên chọn phương án dịch TV nào trong hai phương án sau:
  In the event of bankruptcy, commencement of civil rehabilitation proceedings, commencement of corporate reorganization proceedings, or commencement of special liquidation is petitioned.
  Phương án 1:
  Trong trường hợp có các kiến nghị mở thủ tục phá sản, thủ tục tố tụng cải cách dân sự, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thủ tục thanh lý đặc biệt.
  Phương án 2:
  Trong trường hợp phá sản, có các...
  Cho mình hỏi, câu TA dưới đây nên chọn phương án dịch TV nào trong hai phương án sau:
  In the event of bankruptcy, commencement of civil rehabilitation proceedings, commencement of corporate reorganization proceedings, or commencement of special liquidation is petitioned.
  Phương án 1:
  Trong trường hợp có các kiến nghị mở thủ tục phá sản, thủ tục tố tụng cải cách dân sự, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thủ tục thanh lý đặc biệt.
  Phương án 2:
  Trong trường hợp phá sản, có các kiến nghị mở thủ tục tố tụng cải cách dân sự, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thủ tục thanh lý đặc biệt.
  Ngữ cảnh:
  If the Company falls under any of the following, we are entitled to immediately stop it from using the Service with or without advance notice.
  Cảm ơn các bạn nhiều!

  Xem thêm.
  Xem thêm 1 bình luận
  • lethuy
   0 · 09/03/23 10:49:50
  • dienh
   1 · 10/03/23 11:33:45
   • lethuy
    Trả lời · 10/03/23 06:08:06
 • 14/02/23 01:37:31
  AGPT là gì?
 • 14/02/23 01:36:18
  Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quý 1/2013? Key: sản xuất công nghiệp, dư nợ tín dụng, lạm phát ổn định
 • 13/02/23 12:33:30
  Cho mình hỏi từ "wasted impossibility" , ngữ cảnh là AI tương lai thay thế con người, và nó sẽ loại bỏ tất cả "wasted impossibility". Thanks
 • 24/01/23 04:53:41
  mn đây ko có ngữ cảnh đâu ạ chỉ là trắc nghiệm mà trong đó có câu in the swim với under the sink, nghĩa là gì v ạ
  • hvkhhvkh
   0 · 27/01/23 07:37:52
Loading...
Top