Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Ten to one

Thông dụng

Thành Ngữ

ten to one
cuộc mười ăn một

Xem thêm ten


Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Ten year flood

  lũ 10 năm (mới xảy ra một lần),
 • Tenability

  Danh từ: tính đứng vững được, tính trụ lại được, tính có thể giữ được, tính có thể...
 • Tenable

  / ´tenəbl /, Tính từ: Đứng vững được, trụ lại được, có thể giữ được, bảo vệ được,...
 • Tenableness

  / ´tenəblnis /, như tenability,
 • Tenacious

  / təˈneɪʃəs /, Tính từ: dai, không quên (trí nhớ), siết chặt, bám chặt (vào một vật..), ngoan...
 • Tenacious dough

  bột nhào dính,
 • Tenacious metal

  kim loại dai, kim loại dẻo,
 • Tenaciously

  Phó từ: dai, không quên (trí nhớ), siết chặt, bám chặt (vào một vật..), ngoan cường, kiên trì;...
 • Tenaciousness

  / ti´neiʃəsnis /, danh từ, sự dai, sự không quên (trí nhớ), sự siết chặt, sự bám chặt (vào một vật..), sự ngoan cường,...
 • Tenacity

  / ti´næsiti /, như tenaciousness, Xây dựng: độ bền, tính chất bền, tính bám chắc, Cơ...
 • Tenacity behavior

  động thái bám dính,
 • Tenacity test

  sự thử độ dai, sự thử đứt, sự thử độ bền, sự thử độ dai, thử độ dai, sự thí nghiệm độ nhớt, sự thí nghiệm...
 • Tenaculum

  dây móc, cái móc giữ,
 • Tenalgia

  chứng đau gân,
 • Tenancy

  / 'tenənsi /, Danh từ: sự thuê, sự mướn (nhà, đất...); sự lĩnh canh, thời gian thuê, thời gian...
 • Tenancy agreement

  hợp đồng thuê, hợp đồng thuê nước (đất, nhà),
 • Tenancy for life

  sự thuê suốt đời,
 • Tenancy in common

  quyền thuê chung, quyền sử dụng chung, sở hữu chung,
 • Tenancy system

  chế độ phát canh thu tô,
 • Tenant

  / 'tenənt /, Danh từ: người thuê, người mướn (nhà, đất...), tá điền, (pháp lý) chủ nhà, chủ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top