Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Pháp - Việt

Premier

Mục lục

Tính từ

Đầu, đầu tiên; đứng đầu; (ở) hàng đầu
Le premier jour du mois
ngày đầu tháng
Premier amour
mối tình đầu (tiên)
Les premières fleurs
hoa đầu mùa
être premier en mathématiques
(đứng) đầu về môn toán
Le premier rôle
vai trò hàng đầu
Les premiers besoins
những nhu cầu hàng đầu, những nhu cầu cần thiết nhất
Thứ nhất, nhất
La première guerre mondiale
chiến tranh thế giới lần thứ nhất
Ở bước đầu, sơ đẳng
Les premières connaissances
những tri thức sơ đẳng
à le première occasion occasion
occasion
au premier coup d'oeil
mới nhác qua
au premier jour
một ngày gần nhất
de première main main
main
en premier lieu lieu
lieu
le premier venu
bất cứ ai
Le premier venu en ferait autant
�� bất cứ ai cũng làm thế
matières premières mot
không biết một tí gì
nombre premier
số nguyên tố
premier ministre ministre
ministre

Danh từ giống đực

Lầu một, gác một, tầng hai
Habiter au premier
ở gác một, ở tầng hai
Người đầu tiên, người đứng đầu
Arriver le premier
đến đầu tiên
Le premier de la classe
người dứng đầu lớp
Người thứ nhất, người trước
Corneille et Racine sont deux grands poètes le premier est l'auteur du Cid
Coóc-nây và Ra-xin là hai nhà thơ lớn, người thứ nhất là tác giả tác phẩm Lơ Xít
Thủ tướng
en premier
đứng đầu
Capitaine en premier
�� đại úy đứng đầu
jeune premier
vai tình lang
le premier de l'an
ngày đầu năm, ngày nguyên đán
Phản nghĩa Dernier, extrême, suprême, ultime.

Các từ tiếp theo

 • Premier-né

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 đầu lòng 2 Danh từ 2.1 Con đầu lòng Tính từ đầu lòng Enfant premier-né con đầu lòng Danh từ Con đầu...
 • Premier-paris

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) bài đầu (ở một tờ báo Pari) Danh từ giống đực (từ cũ, nghĩa cũ)...
 • Première

  == Xem premier
 • Prenable

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) có thể chiếm được, có thể hạ được 1.2 (nghĩa bóng) có thể lừa được,...
 • Prenant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (luật học, pháp lý) nhận tiền 1.2 (như) préhensile 1.3 Lôi cuốn, hấp dẫn 1.4 Dính Tính từ (luật học,...
 • Prenante

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (luật học, pháp lý) nhận tiền 1.2 (như) préhensile 1.3 Lôi cuốn, hấp dẫn 1.4 Dính Tính từ (luật học,...
 • Prendre

  Mục lục 1 Ngo?i d?ng t? 1.1 L?y 1.2 Chi?m l?y 1.3 Túm, b?t 1.4 Mua 1.5 Thuê 1.6 Nh?n 1.7 Dòi 1.8 An c?p 1.9 Ti?n công 1.10 Dón 1.11 B?t g?p, b?t...
 • Preneur

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Người (thường) dùng 1.2 Người thuê 1.3 Người mua 1.4 Tính từ Danh từ Người (thường) dùng Preneur...
 • Preneuse

  Mục lục 1 Tính từ giống cái & danh từ giống cái Tính từ giống cái & danh từ giống cái preneur preneur
 • Presbyacousie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) tật nặng tai (của người già) Danh từ giống cái (y học) tật nặng tai (của người...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Supermarket

1.142 lượt xem

At the Beach I

1.817 lượt xem

The Human Body

1.574 lượt xem

Outdoor Clothes

231 lượt xem

The Bathroom

1.526 lượt xem

The Baby's Room

1.407 lượt xem

Bikes

723 lượt xem

The Family

1.411 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   0 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
 • 11/09/21 06:41:21
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch ra nghĩa là gì thế ạ?
  "Selling out soon! First come first serve! This isn't something casual like grocery shopping"
  • Bibi
   2 · 11/09/21 09:24:13
  • PBD
   1 · 14/09/21 08:24:08
 • 06/09/21 07:20:48
  Các bạn cho mình hỏi: Sau động từ giác quan SEE là V-ing hoặc V nguyên mẫu không TO.
  Nhưng câu sau " I see you found the books "
  >> Sau SEE sao lại là động từ Found ở dạng quá khứ, minh chưa rõ chỗ này. Bạn nào hiểu chỉ giúp mình với.
  • rudess
   1 · 06/09/21 07:34:50
   2 câu trả lời trước
   • anhvuktkt7
    Trả lời · 09/09/21 05:59:47
 • 08/09/21 03:10:47
  Good afternoon R,
  Em có câu sau đây mong ace R giúp đỡ giải đáp:
   The non-compliance(s) noted are sample of the day(s) activities and routines. They only refer to situations met during audit/review process.
  Tạm dịch:
  • Các điểm không tuân thủ được ghi nhận, sẽ là mẫu cho các hoạt động và thông lệ của (các) ngày đó, chỉ đề cập đến các tình huống gặp phải trong quá trình audit/đánh giá.
  Em cám ơn!
  • dienh
   1 · 09/09/21 02:59:48
Loading...
Top