Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Premier

Mục lục

Tính từ

Đầu, đầu tiên; đứng đầu; (ở) hàng đầu
Le premier jour du mois
ngày đầu tháng
Premier amour
mối tình đầu (tiên)
Les premières fleurs
hoa đầu mùa
être premier en mathématiques
(đứng) đầu về môn toán
Le premier rôle
vai trò hàng đầu
Les premiers besoins
những nhu cầu hàng đầu, những nhu cầu cần thiết nhất
Thứ nhất, nhất
La première guerre mondiale
chiến tranh thế giới lần thứ nhất
Ở bước đầu, sơ đẳng
Les premières connaissances
những tri thức sơ đẳng
à le première occasion occasion
occasion
au premier coup d'oeil
mới nhác qua
au premier jour
một ngày gần nhất
de première main main
main
en premier lieu lieu
lieu
le premier venu
bất cứ ai
Le premier venu en ferait autant
�� bất cứ ai cũng làm thế
matières premières mot
không biết một tí gì
nombre premier
số nguyên tố
premier ministre ministre
ministre

Danh từ giống đực

Lầu một, gác một, tầng hai
Habiter au premier
ở gác một, ở tầng hai
Người đầu tiên, người đứng đầu
Arriver le premier
đến đầu tiên
Le premier de la classe
người dứng đầu lớp
Người thứ nhất, người trước
Corneille et Racine sont deux grands poètes le premier est l'auteur du Cid
Coóc-nây và Ra-xin là hai nhà thơ lớn, người thứ nhất là tác giả tác phẩm Lơ Xít
Thủ tướng
en premier
đứng đầu
Capitaine en premier
�� đại úy đứng đầu
jeune premier
vai tình lang
le premier de l'an
ngày đầu năm, ngày nguyên đán
Phản nghĩa Dernier, extrême, suprême, ultime.

Các từ tiếp theo

 • Premier-né

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 đầu lòng 2 Danh từ 2.1 Con đầu lòng Tính từ đầu lòng Enfant premier-né con đầu lòng Danh từ Con đầu...
 • Premier-paris

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) bài đầu (ở một tờ báo Pari) Danh từ giống đực (từ cũ, nghĩa cũ)...
 • Première

  == Xem premier
 • Prenable

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) có thể chiếm được, có thể hạ được 1.2 (nghĩa bóng) có thể lừa được,...
 • Prenant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (luật học, pháp lý) nhận tiền 1.2 (như) préhensile 1.3 Lôi cuốn, hấp dẫn 1.4 Dính Tính từ (luật học,...
 • Prenante

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (luật học, pháp lý) nhận tiền 1.2 (như) préhensile 1.3 Lôi cuốn, hấp dẫn 1.4 Dính Tính từ (luật học,...
 • Prendre

  Mục lục 1 Ngo?i d?ng t? 1.1 L?y 1.2 Chi?m l?y 1.3 Túm, b?t 1.4 Mua 1.5 Thuê 1.6 Nh?n 1.7 Dòi 1.8 An c?p 1.9 Ti?n công 1.10 Dón 1.11 B?t g?p, b?t...
 • Preneur

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 Người (thường) dùng 1.2 Người thuê 1.3 Người mua 1.4 Tính từ Danh từ Người (thường) dùng Preneur...
 • Preneuse

  Mục lục 1 Tính từ giống cái & danh từ giống cái Tính từ giống cái & danh từ giống cái preneur preneur
 • Presbyacousie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (y học) tật nặng tai (của người già) Danh từ giống cái (y học) tật nặng tai (của người...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 30/01/23 11:07:44
 • 24/01/23 04:53:41
  mn đây ko có ngữ cảnh đâu ạ chỉ là trắc nghiệm mà trong đó có câu in the swim với under the sink, nghĩa là gì v ạ
  • hvkhhvkh
   0 · 27/01/23 07:37:52
 • 27/12/22 09:09:23
  Trong ngữ cảnh là băng nhóm này đang cảnh báo hai cha con kia là đừng có khai cái gì cho đặc vụ biết, nhưng rồi họ nhận được tin là hai cha con này đã nói gì đó nên là bắt cóc 2 người họ rồi tra hỏi, trong lúc tra hỏi có nói câu: Nothing spoils a target better than a hit.Ai dịch giúp em câu này với ạ, cám ơn nhiều a
  Xem thêm 2 bình luận
  • ngoctd
   1 · 16/01/23 10:17:11
  • Mèo Hồi Giáo
   0 · 19/01/23 09:32:19
 • 13/01/23 08:23:49
  Các bác cho em hỏi tiếng Việt của biện pháp chữa cháy Alcohol typ foam là gì vậy ạ?
  Suitable Extinguishing Media
  Alcohol type Foam, Dry Chemical CO2
  • dienh
   0 · 14/01/23 02:27:01
 • 06/01/23 09:34:21
  Two ladies in heaven
  Long
  1st woman: Hi Wanda!
  2nd woman: Ohmigod, Sylvia! How did you die?
  1st woman: I froze to death.
  2nd woman: How horrible!
  1st woman: It wasn't so bad. After I quit shaking from the cold, I began to get warm and sleepy and finally died a peaceful death. What about you?
  2nd woman: I had a massive heart attack. I suspected my husband was cheating, so I came home early to catch him. But instead I found him all by himself in the den watching TV.
  1st...
  Two ladies in heaven
  Long
  1st woman: Hi Wanda!
  2nd woman: Ohmigod, Sylvia! How did you die?
  1st woman: I froze to death.
  2nd woman: How horrible!
  1st woman: It wasn't so bad. After I quit shaking from the cold, I began to get warm and sleepy and finally died a peaceful death. What about you?
  2nd woman: I had a massive heart attack. I suspected my husband was cheating, so I came home early to catch him. But instead I found him all by himself in the den watching TV.
  1st woman: So then what happened?
  2nd woman: I was so sure there was another woman in the house that I started running all over the house looking, I ran up into the attic to search and then down into the basement. Then I went through every closet and checked under the beds. I kept this up until I had looked everywhere in the house. Finally I became so exhausted that I just keeled over with a heart attack and died,.
  1st woman: Too bad you didn't look in the freezer. We'd both still be alive.(Theo yêu cầu của hanhdang)

  Xem thêm.
  hanhdang đã thích điều này
  • hanhdang
   0 · 09/01/23 11:16:07
 • 30/12/22 05:41:38
  Huy Quang, hanhdang đã thích điều này
  • Huy Quang
   0 · 30/12/22 02:54:09
  • hanhdang
   0 · 05/01/23 02:15:07
Loading...
Top