Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Remmener

Mục lục

Ngoại động từ

Dẫn về, dắt về
Remmener un prisonnier
dẫn người tù về
Remmener un cheval
dắt ngựa về

Xem thêm các từ khác

 • Remmoulage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (kỹ thuật) sự lắp khuôn đúc Danh từ giống đực (kỹ thuật) sự lắp khuôn đúc
 • Remmouleur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thợ lắp khuôn đúc Danh từ giống đực Thợ lắp khuôn đúc
 • Remodelage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự cải tân Danh từ giống đực Sự cải tân
 • Remodeler

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Cải tân Ngoại động từ Cải tân Remodeler un vieux quartier cải tân một phường cũ
 • Remontage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự ngược dòng sông 1.2 Sự lên dây (đồng hồ, máy hát) 1.3 Sự thay da mặt và đế (giày)...
 • Remontant

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Đi lên, đi ngược lên 1.2 Hồi sức, bổ; làm phấn chấn lên 2 Danh từ giống đực 2.1 Thuốc bổ, rượu...
 • Remontante

  Mục lục 1 Xem remontant Xem remontant
 • Remonte

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự ngược dòng 1.2 Cá ngược dòng (để đẻ) 1.3 (quân sự) sự cấp ngựa Danh từ giống...
 • Remonte-pente

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thiết bị kéo (người trượt tuyết) lên dốc Danh từ giống đực Thiết bị kéo (người...
 • Remonter

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Lại trèo lên, lại leo lên, lại lên 1.2 Lại tăng lên 1.3 Hớt lên 1.4 Ngược lên 1.5 Bắt nguồn...
 • Remonteur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Thợ lắp ráp lại máy Danh từ giống đực Thợ lắp ráp lại máy
 • Remontoir

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Chìa lên dây 1.2 Nút lên dây (đồng hồ...) Danh từ giống đực Chìa lên dây Nút lên dây...
 • Remontrance

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Lời khiển trách 1.2 (sử học) biểu can vua Danh từ giống cái Lời khiển trách (sử học)...
 • Remontrer

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Đưa ra lại, cho xem lại 1.2 (từ cũ, nghĩa cũ) vạch cho thấy (điều sai) Ngoại động từ Đưa...
 • Remontreur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Người khiển trách Danh từ giống đực Người khiển trách
 • Remordre

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Lại cắn Nội động từ Lại cắn Remordre à un fruit lại cắn một quả il ne veut plus remordre au...
 • Remords

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Mối ăn năn, nỗi hối hận Danh từ giống đực Mối ăn năn, nỗi hối hận Mourir sans remords...
 • Remorquage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự kéo, sự dắt, sự lai Danh từ giống đực Sự kéo, sự dắt, sự lai
 • Remorque

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự kéo, sự dắt, sự lai 1.2 Dây kéo, cáp kéo 1.3 Xe moóc Danh từ giống cái Sự kéo, sự dắt,...
 • Remorquer

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Kéo, lai, dắt 1.2 (thân mật) kéo theo, kéo lê Ngoại động từ Kéo, lai, dắt Remorquer une voiture...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top