Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Trouvable

Mục lục

Tính từ

Có thể tìm thấy
Phản nghĩa Introuvable.

Xem thêm các từ khác

 • Trouvaille

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự tìm ra được, sự khám phá ra 1.2 Vật tìm ra được, điều khám phá ra 1.3 Phản nghĩa...
 • Trouver

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Tìm thấy, tìm ra, tìm được 1.2 Gặp; bắt gặp 1.3 Thấy, nhận thấy; nghĩ rằng 1.4 Có cách,...
 • Trouveur

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) người tìm ra, người phát minh Danh từ giống đực (từ hiếm,...
 • Trouvère

  Danh từ giống đực (văn học) (sử học) nhà thơ trữ tình phương bắc (thế kỷ 12, 13 ở Pháp)
 • Trouvé

  Tính từ Tìm thấy, bắt được, nhặt được Objets trouvés đồ bắt được Enfant trouvé trẻ nhặt được ở ngoài đường...
 • Troué

  Tính từ Thủng lỗ, thủng Bas troués tất thủng
 • Trouée

  == Xem troué
 • Troyen

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (thuộc) thành Tơ-roa Tính từ (thuộc) thành Tơ-roa
 • Troyenne

  Mục lục 1 Xem troyen Xem troyen
 • Troène

  Danh từ giống đực (thực vật học) cây râm
 • Truand

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Kẻ vô lại 1.2 (sử học) kẻ đi lang thang, kẻ ăn xin (thời Trung đại) 2 Tính từ 2.1 Bất...
 • Truander

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (thông tục) ăn trộm; ăn cắp 1.2 Nội động từ 1.3 (từ cũ, nghĩa cũ) lang thang, đi ăn xin Ngoại...
 • Truanderie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái (từ cũ, nghĩa cũ) 1.1 Nghề ăn xin 1.2 Bọn lang thang; bọn đi ăn xin Danh từ giống cái (từ cũ,...
 • Truble

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Lưới vợt (để hớt cá...) Danh từ giống cái Lưới vợt (để hớt cá...)
 • Trubleau

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực troubleau troubleau
 • Trublion

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Kẻ quấy rối Danh từ giống đực Kẻ quấy rối
 • Truc

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thân mật) mánh khóe, ngón 1.2 (sân khấu, điện ảnh) kỹ xảo 1.3 (thân mật) cái 1.4 Danh...
 • Trucage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực Danh từ giống đực truquage truquage
 • Truche

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Bình, vò (đựng dầu) Danh từ giống cái Bình, vò (đựng dầu)
 • Truchement

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) người nói thay, người phát ngôn Danh từ giống đực (từ cũ, nghĩa cũ)...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top