Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Vérifier

Mục lục

Ngoại động từ

Thẩm tra, kiểm tra
Vérifier un fait
Thẩm tra một sự việc
Xác minh, xác nhận
L'événement a vérifié nos prévisions
sự kiện đã xác minh dự đoán của chúng ta

Phản nghĩa

Infirmer contredire

Xem thêm các từ khác

 • Vérifieur

  Danh từ giống đực Người điều khiển máy kiểm tra lỗ đục (ở thẻ đục lỗ)
 • Vérine

  Danh từ giống cái (hàng hải) thừng móc (để thao tác dây neo)
 • Vérisme

  Danh từ giống đực Trường phái tả thực (ở ý)
 • Véritable

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Thực, thật 1.2 Thực sự 1.3 (từ cũ, nghĩa cũ) trung thực, chân thực 2 Phản nghĩa 2.1 Faux inexact apparent...
 • Véritablement

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 Thực, thực là 1.2 Thực sự, thực ra 2 Phản nghĩa 2.1 Faussement [[]] Phó từ Thực, thực là Être véritablement...
 • Vérité

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Chân lý 1.2 Sự thực, sự thật 1.3 Tính chân thực 1.4 Tính đúng đắn 1.5 Tính như thật 2...
 • Vérole

  Danh từ giống cái (thông tục) bệnh giang mai petite vérole bệnh đậu mùa
 • Véronal

  Danh từ giống đực (dược học) veronan
 • Véronique

  Danh từ giống cái (thực vật học) rau thủy động tác cho (bò đấu) lướt qua người (trong cuộc đấu bò)
 • Véroter

  Nội động từ Tìm giun (để làm mồi câu; chim dẽ, chim choi choi)
 • Vérécondieux

  Tính từ Dè dặt, kín đáo Un ami vérécondieux một người bạn kín đáo
 • Vérétille

  Danh từ giống đực (động vật học) con chùy biển
 • Vésication

  Danh từ giống cái (y học) sự làm giộp da
 • Vésicatoire

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (y học) làm giộp 2 Danh từ giống đực 2.1 Thuốc làm giộp da 2.2 (từ hiếm, nghĩa ít dùng) nốt giộp...
 • Vésiculaire

  Tính từ (Murmure vésiculaire) (y học) tiếng rì rào túi phổi
 • Vésicule

  Danh từ giống cái (sinh vật học, sinh lý học) bọng, túi Vésicule biliaire túi mật Vésicules séminales túi tinh Vésicule pulmonaire...
 • Vésiculectomie

  Danh từ giống cái (y học) thủ thuật cắt bỏ túi tinh
 • Vésiculeux

  Tính từ (có) hình bọng, (có) hình túi (sinh vật học, sinh lý học) có bọng, có túi Fucus vésiculeux tảo gạc hươu có bọng...
 • Vésiculographie

  Danh từ giống cái (y học) sự chụp tia X túi tinh
 • Vétillard

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (từ cũ, nghĩa cũ) xoi mói 2 Danh từ giống đực 2.1 (từ cũ, nghĩa cũ) người hay xoi mói Tính từ (từ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top