Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

염좌

염좌 [捻挫] {a sprain } sự bong gân, làm bong gân


{a wrench } sự vặn mạnh, sự xoắn; sự giật mạnh, sự trật, sự sái (chân, mắt cá), nỗi đau đớn khổ sở (do bị chia lìa, do có người thân phải đi xa lâu), (kỹ thuật) chìa vặn đai ốc, vặn mạnh, xoắn; giật mạnh, (y học) làm trật, làm sái (mắt cá...), làm trẹo đi, làm trệch đi, làm sai đi (nghĩ một từ); xuyên tạc, bóp méo (sự việc, sự thật...)Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 염주

  ▷ 염주알 (알 하나) { a bead } hạt hột (của chuỗi hạt), giọt, hạt, bọt (rượu...), (quân sự) đầu ruồi (súng), (kiến...
 • 염증

  염증 [炎症] 『醫』 (an) inflammation sự đốt cháy; sự bốc cháy, sự khích động; sự bị khích động, (y học) viêm, ㆍ 염증...
 • 염직하다

  염직하다 [廉直-] { upright } đứng thẳng; đứng, thẳng đứng, (toán học) thẳng góc, vuông góc, ngay thẳng, chính trực, liêm...
 • 염출

  { contrive } nghĩ ra, sáng chế ra, trù tính, trù liệu, tính toán; bày đặt, xếp đặt, xoay xở, lo liệu (việc nhà...), bày mưu...
 • 염하다

  염하다 [廉-]1 [싸다] { cheap } rẻ, rẻ tiền; đi tàu xe hạng ít tiền, ít giá trị, xấu, hời hợt không thành thật, (tục...
 • 염화

  { salification } sự hoá thành muối, { salify } tạo thành muối, ▷ 염화나트륨 { sodium chloride } clorua natri (muối ăn thông thường),...
 • 엽궐련

  엽궐련 [葉-] [여송연] { a cigar } điếu xì gà
 • 엽기

  ▷ 엽기심 { curiosity } sự ham biết; tính ham biết, sự tò mò; tính tò mò, tính hiếu kỳ, vật kỳ lạ, vật hiếm, vật quý,...
 • 엽록체

  엽록체 [葉綠體] 『植』 { a chloroplast } (thực vật học) lạp lục
 • 엽상

  ▷ 엽상 조직 { phyllome } bộ phận của cây phát triển từ lá, { a frond } (thực vật học) lá lược (của cây dương xỉ), (động...
 • 엽색

  엽색 [獵色] { debauchery } sự trác tráng, sự truỵ lạc, sự cám đỗ, sự làm hư hỏng, sự làm bại hoại, { lechery } sự phóng...
 • 엽서

  (美口) { a postal } (thuộc) bưu điện, (từ mỹ,nghĩa mỹ), (thông tục) bưu thiếp ((cũng) postal card), a postcard(사제) bưu thiếp,...
 • 엽조

  엽조 [獵鳥] { a game bird } chim bị săn làm thịt
 • 엽총

  a shotgun(산탄총) súng săn
 • 엿1 { taffy } kẹo bơ cứng, (thông tục) không một tí nào, hoàn toàn không, (英) { toffee } kẹo bơ cứng, (thông tục) không một...
 • 엿기름

  엿기름 { malt } mạch nha, có mạch nha; làm bằng mạch nha, gây mạch nha, ủ mạch nha
 • 엿죽

  (俗) { a cinch } (từ mỹ,nghĩa mỹ) nịt, đai da, đai ngựa, (thông tục) sự nắm chặt, sự nịt chặt, sự ghì chặt, (từ lóng)...
 • 영가

  영가 [靈歌] { a spiritual } (thuộc) tinh thần, (thuộc) linh hồn, (thuộc) tâm hồn, (thuộc) thần thánh, (thuộc) tôn giáo, có đức...
 • 영감

  영감 [令監]1 [존칭] { lord } chủ đề, chúa tể, vua, vua (tư bản độc quyền nắm một ngành công nghiệp nào), chúa, thiên chúa,...
 • 영걸

  { a hero } người anh hùng, nhân vật nam chính (trong một tác phẩm văn học), { a mastermind } người có trí tuệ bậc thầy, người...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top