Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

이쑤시개

이쑤시개 {a toothpick } tăm (xỉa răng)Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 이악하다

  이악하다1 [끈덕지다] { persevering } kiên nhẫn, kiên trì; bền gan, bền chí, { tenacious } dai, bền, bám chặt, bền bỉ, dẻo...
 • 이야

  이야 [강조] { the very } thực, thực sự, chính, ngay, chỉ, rất, lắm, hơn hết, chính, đúng, ngay, { just } công bằng, xứng đáng,...
 • 이야말로

  이야말로1 [이것이야 참말로] { the very } thực, thực sự, chính, ngay, chỉ, rất, lắm, hơn hết, chính, đúng, ngay, { just }...
 • 이어링

  이어링 [귀고리] { an earring } khuyên tai
 • 이어서

  이어서 [계속하여] { continuously } liên tục, liên tiếp, { successively } liên tục; kế tiếp; liên tiếp; lần lượt, [다음으로]...
 • 이어폰

  이어폰 { earphones } ống nghe
 • 이언

  이언 [二言] { duplicity } trò hai mắt, trò hai mang; sự lừa dối, sự ăn ở hai lòng, tính nhị nguyên, tính đôi, tính kép, {...
 • 이에

  이에 [이리하여서 곧] { hereupon } ngay sau đây, đến đấy, nhân thể, do đó, { thereupon } vậy thì, do đó, bởi vậy, ngay sau...
 • 이연

  이연 [離緣]1 [처와의 관계를 끊음] { a divorce } sự ly dị, (nghĩa bóng) sự lìa ra, sự tách ra, cho ly dị; ly dị (chồng vợ...),...
 • 이염

  { otitis } (y học) viêm tai
 • 이온

  이온 『理』 { an ion } (vật lý) ion, ▷ 이온층[권] 『天』 { ionosphere } tầng điện ly, { ionization } sự ion hoá, độ ion hoá,...
 • 이완

  이완 [弛緩] { relaxation } sự nới lỏng, sự lơi ra, sự giân ra (kỷ luật, gân cốt...), sự dịu đi, sự bớt căng thẳng, (pháp...
 • 이왕

  이왕(에) [已往往--] [기왕에] { already } đã, rồi; đã... rồi, { since } từ lâu; từ đó, trước đây, từ, từ khi, từ...
 • 이외

  이외 [以外]1 […을 제외하고] { except } trừ ra, loại ra, phản đối, chống lại, trừ, trừ ra, không kể, (từ cổ,nghĩa cổ)...
 • 이욕

  이욕 [利慾] { greed } tính tham lam, tính tham ăn, thói háu ăn, { avarice } tính hám lợi, tính tham lam, { covetousness } sự thèm muốn,...
 • 이용

  이용 [利用]1 [이롭게 씀] { utilization } sự dùng, sự sử dụng, { use } sự dùng; cách dùng, quyền dùng, quyền sử dụng, năng...
 • 이울다

  { droop } dáng gục xuống, dáng cuối xuống, dáng rũ xuống, vẻ ủ rũ; sự chán nản, sự hạ giọng, ngả xuống, rủ xuống;...
 • 이원

  이원 [二元] { duality } tính hai mặt, (toán học) tính đối ngẫu, ▷ 이원론 { dualism } (triết học) thuyết nhị nguyên, ▷ 이원론자...
 • 이월

  이월 [移越] { a transfer } sự di chuyển, sự dời chỗ; sự truyền, sự nhượng, sự nhường lại, sự chuyển cho, (nghệ thuật)...
 • 이윤

  이윤 [利潤] (a) profit lợi, lợi ích, bổ ích, tiền lãi, lợi nhuận, làm lợi, mang lợi, có lợi, (+ by) kiếm lợi, lợi dụng,...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top