Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

총아

{a darling } người thân yêu; người rất được yêu mến; vật rất được yêu thích, người yêu, thân yêu, yêu quý, được yêu mến; đáng yêu


{a pet } cơn giận, cơn giận dỗi, con vật yêu quý, vật cưng, người yêu quý, con cưng..., (định ngữ) cưng, yêu quý, thích nhất, (xem) aversion, cưng, nuông, yêu quý, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) cuộc vui gỡ gạc (ôm, hôn hít... của cặp trai gái)Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 총안

  { an embrasure } (kiến trúc) khoảng đặt khung cửa, ô cửa, lỗ sung đại bác, lỗ châu mai, ㆍ 총안을 내다 { crenellate } làm...
 • 총액

  { the sum total } toàn bộ; nội dung tổng quát, tổng số cuối cùng, (文) { the aggregate } tập hợp lại, kết hợp lại, gộp chung,...
 • 총잡이

  총잡이 [銃-] [사격의 명수] { a gunman } (mỹ)(thgt) kẻ cướp có súng; găngxtơ, { a gangster } kẻ cướp, găngxtơ
 • 총장

  a chancellor(영국 대학의) đại pháp quan; quan chưởng ấn, thủ tướng (áo, Đức), hiệu trưởng danh dự trường đại học,...
 • 총재

  총재 [總裁] { a president } chủ tịch (buổi họp, hội nước...), (từ mỹ,nghĩa mỹ) tổng thống, hiệu trưởng (trường đại...
 • 총집

  { throng } đám đông, xúm đông, xúm quanh; làm chật ních, tụ họp thật đông, xúm lại, kéo đến chật ních, { swarm } đàn, đám,...
 • 총체

  총체 [總體] { the whole } bình an vô sự, không suy suyển, không hư hỏng, đầy đủ, nguyên vẹn, nguyên chất, trọn vẹn, toàn...
 • 총총

  { hurried } vội vàng, hấp tấp, { hastily } vội vàng, hấp tấp, { hurriedly } vội vàng, hối hả, hấp tấp
 • 총총하다

  총총하다 [¿¿¿¿¿-] [나무 등이 무성하다] { thick } dày, to, mập, đặc, sền sệt, dày đặc, rậm, rậm rạp, ngu đần,...
 • 총통

  2 [총괄하여 다스리는 관직] { the president } chủ tịch (buổi họp, hội nước...), (từ mỹ,nghĩa mỹ) tổng thống, hiệu trưởng...
 • 총포

  (집합적) { gunnery } thuật bắn đại bác, sự chế tạo đại bác
 • 총화

  총화 [總和] [전체를 합해 모은 수] { the sum total } toàn bộ; nội dung tổng quát, tổng số cuối cùng
 • 최- [最] { the most } lớn nhất, nhiều nhất, hầu hết, phần lớn, đa số, (xem) part, nhất, hơn cả, lắm, vô cùng, cực kỳ,...
 • 최고봉

  { the acme } tột đỉnh, đỉnh cao nhất, (y học) thời kỳ nguy kịch nhất (của bệnh)
 • 최근

  { the latest } muộn nhất; mới nhất, gần đây nhất, (부사) { lately } cách đây không lâu, mới gần đây
 • 최급

  { exigent } cấp bách, khẩn cấp, cấp thiết, hay đòi hỏi, đòi hỏi quá đáng, hay yêu sách, { burning } sự đốt, sự thiêu, sự...
 • 최긴

  [긴급하다] { urgent } gấp, cần kíp, khẩn cấp, cấp bách, khẩn nài, năn nỉ, { pressing } thúc bách, cấp bách, cấp thiết gấp,...
 • 최다

  { the maximum } điểm cao nhất, cực điểm, cực độ, tối đa, cực độ, tối đa, { the maximum } điểm cao nhất, cực điểm, cực...
 • 최대

  최대 [最大] { the greatest } lớn nhất, có ý nghĩa nhất, { the largest } lớn nhất, { the maximum } điểm cao nhất, cực điểm, cực...
 • 최면

  최면 [催眠] { hypnosis } giấc ngủ nhân tạo, sự thôi miên, { hypnogenesis } sự gây ngủ, sự thôi miên, { somnolency } tình trạng...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top