Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

추적자

추적자 [追跡者] {a pursuer } người đuổi theo; người đuổi bắt, người theo đuổi, người đeo đuổi, (pháp lý) người khởi tố, nguyên cáo


{a chaser } người đuổi theo, người đánh đuổi, người đi săn, (hàng hải) tàu khu trục, (hàng hải) súng đại bác ở mũi (đuôi) tàu, (thông tục) ly rượu uống sau khi dùng cà phê; ly nước uống sau khi dùng rượu mạnh, người chạm, người trổ, người khắc, bàn ren, dao renThuộc thể loại

Các từ tiếp theo

 • 추접스럽다

  추접스럽다 { dirty } bẩn thỉu, dơ bẩn, dơ dáy; cáu ghét, cáu bẩn, đầy bùn bẩn, có mưa gió sụt sùi, nhớp nháp bẩn thỉu;...
 • 추종

  추종 [追從] { following } sự theo, sự noi theo, số người theo, số người ủng hộ, (the following) những người sau đây, những...
 • 추증

  { w } w, w (v kép)
 • 추지

  추지 [推知] { a guess } sự đoán, sự ước chừng, đoán, phỏng đoán, ước chừng, (từ mỹ,nghĩa mỹ), (thông tục) nghĩ, chắc...
 • 추지다

  추지다 [습기로 눅눅하다] { moist } ẩm; ẩm ướt, ướt lấp nhấp, (y học) chẩy m, { damp } sự ẩm ướt; không khí ẩm thấp,...
 • 추진

  추진 [推進] { propulsion } sự đẩy đi, sự đẩy tới, (nghĩa bóng) sự thúc đẩy; sức thúc đẩy, { drive } cuộc đi xe, cuộc...
 • 추첨

  추첨 [抽籤] (제비) { a lot } thăm, việc rút thăm; sự chọn bằng cách rút thăm, phần do rút thăm định; phần tham gia, số,...
 • 추축

  추축 [樞軸] (기계의) { a pivot } trụ, ngõng, chốt, (quân sự) chiến sĩ đứng làm chốt (khi một đội quân xoay hướng đi),...
 • 추출

  추출 [抽出]1 [어떤 물질을 뽑아 냄] { abstraction } sự trừu tượng, sự trừu tượng hoá, cách nhìn trừu tượng, quan điểm...
 • 추측

  추측 [推測] (a) conjecture sự phỏng đoán, sự ước đoán, cách lần đọc (câu, đoạn trong một bản viết tay cổ), đoán, phỏng...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

A Workshop

1.838 lượt xem

Everyday Clothes

1.354 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Energy

1.658 lượt xem

Team Sports

1.530 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

The Baby's Room

1.407 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/09/21 08:50:48
  Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top