Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

추파

2 [아첨·은근한 눈짓] {an ogle } cái liếc mắt đưa tình, liếc tình, đưa tình, liếc mắt đưa tìnhThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 추하다

  추하다 [醜-]1 [아름답지 않다] { ugly } xấu, xấu xí, xấu, xấu xa, khó chịu; đáng sợ, { plain } đồng bằng, rõ ràng, rõ...
 • 추해당

  추해당 [秋海棠] 『植』 { a begonia } (thực vật học) cây thu hải đường
 • 추향

  추향 [趨向] { a trend } phương hướng, khuynh hướng, xu hướng, chiều hướng, đi về phía, hướng về, xoay về, có khuynh hướng...
 • 추호

  { a bit } miếng (thức ăn...); mảnh mẫu, một chút, một tí, đoạn ngắn (của một vai kịch nói, trong sách...), (một) góc phong...
 • 축거

  축거 [軸距] 『機』 { wheelbase } (kỹ thuật) khoảng cách giữa trước với trục sau của xe gắn động cơ
 • 축구

  축구 [蹴球] [사커] { soccer } (thông tục) môn bóng đá, (英) { socker } (thông tục) (như) soccer, { a football } quả bóng đá, môn...
 • 축기

  축기 [縮氣] { fear } sự sợ, sự sợ hãi, sự kinh sợ, sự lo ngại; sự e ngại, không lo, không chắc đâu, sợ, lo, lo ngại,...
 • 축나다

  축나다 [縮-]1 (수량이) { decrease } sự giảm đi, sự giảm sút, sắc lệnh, sắc luật; chiếu chỉ (của vua), (pháp lý) bản...
 • 축농증

  { empyema } số nhiều empyemata, empyemas, tình trạng mưng mủ, sự viêm mủ màng phổi
 • 축대

  축대 [築臺] { an elevation } sự nâng lên, sự đưa lên, sự giương lên; sự ngẩng lên; sự ngước lên, sự nâng cao (phẩm giá),...
 • 축도

  (비유) { an epitome } bản tóm tắt, bản cô lại, bản toát yếu, hình ảnh thu nhỏ, { a microcosm } thế giới vi mô, ▷ 축도기...
 • 축동증

  축동증 [縮瞳症] 『醫』 { myosis } (y học) tật thu hẹp đồng tử, { miosis } cách viết khác : myosis
 • 축류

  { livestock } vật nuôi, thú nuôi
 • 축산

  ▷ 축산장 (말의) { a stud farm } trại nuôi ngựa, { a ranch } trại nuôi súc vật (ở mỹ, ca,na,đa), quản lý trại chăn nuôi
 • 축산업

  { a ranchman } chủ trại nuôi súc vật, người làm ở trại nuôi súc vật, { a rancher } chủ trại nuôi súc vật, người làm ở...
 • 축색돌기

  축색 돌기 [軸索突起] 『解』 { an axon } sợi trục (thần kinh), axon
 • 축성

  축성 [祝聖] 『가톨릭』 { consecration } sự hiến dâng, (tôn giáo) sự cúng tế, (tôn giáo) lễ tôn phong (giám mục), (tôn giáo)...
 • 축소

  축소 [縮小] (a) reduction sự thu nhỏ, sự giảm bớt, sự giảm giá, sự hạ giá, sự biến đổi (sang một trạng thái, hình...
 • 축시

  { m } m, m, 1000 (chữ số la mã), { m } m, m, 1000 (chữ số la mã)
 • 축압기

  축압기 [蓄壓器] 『機』 { an accumulator } người tích luỹ, người thích làm giàu, người trữ của, (vật lý) ăcquy, người...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top