Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

취관

취관 [吹管] {a blowpipe } ống hàn, ống thổi thuỷ tinh, ống xì đồng, ống thổi lửaThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 취급소

  취급소 [取扱所] { an office } sự giúp đỡ, nhiệm vụ, chức vụ, lễ nghi, (tôn giáo) hình thức thờ phụng; kính, lễ truy điệu,...
 • 취기

  { a stench } mùi hôi thối, { a stink } mùi hôi thối, (số nhiều) (từ lóng) hoá học; tự nhiên học, (từ mỹ,nghĩa mỹ), (từ...
 • 취대

  { a loan } sự vay nợ, sự cho vay, sự cho mượn, công trái, quốc trái, tiền cho vay, vật cho mượn, từ mượn (của một ngôn...
 • 취도계

  취도계 [醉度計] { a drunkometer } dụng cụ kiểm tra lượng rượu trong hơi thở
 • 취득

  취득 [取得] (an) acquisition sự được, sự giành được, sự thu được, sự đạt được, sự kiếm được, cái giành được,...
 • 취락

  취락 [聚落] (생물의) { a colony } thuộc địa, kiều dân; khu kiều dân; khu (những người cùng nghề), (động vật học) bầy,...
 • 취렴

  취렴 [聚斂] [재물을 탐내 함부로 거둬들임] { exploitation } sự khai thác, sự khai khẩn, sự bóc lột, sự lợi dụng, { sweating...
 • 취로

  { work } sự làm việc; việc, công việc, công tác, việc làm; nghề nghiệp, đồ làm ra, sản phẩm, tác phẩm, công trình xây...
 • 취리

  { usury } sự cho vay nặng l i, l i nặng ((thường) nghĩa bóng), { usury } sự cho vay nặng l i, l i nặng ((thường) nghĩa bóng), { a...
 • 취미

  취미 [趣味] (an) interest sự quan tâm, sự chú ý; điều quan tâm, điều chú ý, sự thích thú; điều thích thú, tầm quan trọng,...
 • 취사

  취사 [炊事] { cooking } sự nấu; cách nấu ăn, (từ lóng) sự giả mạo, sự khai gian, (집합적) { kitchen police } nhóm nấu ăn,...
 • 취산꽃차례

  { cyme } (thực vật học) xim (kiểu cụm hoa)
 • 취색

  { burnish } sự đánh bóng (đồ vàng bạc), nước bóng, { gloss } nước bóng, nước láng, (nghĩa bóng) vẻ hào nhoáng bề ngoài;...
 • 취약

  취약 [脆弱·弱] { weakness } tính chất yếu, tính yếu đuối, tính yếu ớt; sự ốm yếu, tính nhu nhược, tính mềm yếu (tính...
 • 취업

  ▷ 취업 인구 { the working population } (econ) lực lượng lao động.+ là những người có khả năng và sẵn sàng lao động kể...
 • 취음

  취음 [取音] { transliteration } sự chuyển chữ, bản chuyển chữ
 • 취조

  취조 [取調] { investigation } sự điều tra nghiên cứu, { inquisition } sự điều tra, sự thẩm tra chính thức (của toà án...),...
 • 취주

  { a blow } cú đánh đòn, tai hoạ, điều gây xúc động mạnh, cú choáng người, chống lại, giúp đỡ, ủng hộ; đấu tranh cho...
 • 취지

  취지 [趣旨] [생각] { an opinion } ý kiến, quan điểm, dư luận, sự đánh giá; (+ phủ định) sự đánh giá cao, { a view } sự...
 • 취지서

  취지서 [趣旨書] { a prospectus } prəs'pektəsiz/, giấy cáo bạch; giấy quảng cáo, giấy rao hàng
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top