Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Hàn - Việt

침식

Mục lục

침식 [浸蝕] {erosion } sự xói mòn, sự ăn mòn


(특히 금속의) {corrosion } sự gặm mòn
ㆍ 침식하다 {erode } xói mòn, ăn mòn


{corrode } gặm mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), mòn dần, ruỗng ra


▷ 침식 작용 {erosion } sự xói mòn, sự ăn mònThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • 침실

  침실 [寢室] { a bedroom } buồng ngủ
 • 침염

  2 [감화] { influence } ảnh hưởng, tác dụng, uy thế, thế lực, người có ảnh hưởng; điều có ảnh hưởng; điều có tác...
 • 침엽수

  { a conifer } (thực vật học) cây loại tùng bách
 • 침울

  침울 [沈鬱] { melancholy } sự u sầu, sự sầu muộn, u sầu, sầu muộn, { gloom } tối sầm lại, u ám, ảm đạm (bầu trời),...
 • 침윤

  침윤 [浸潤] (액체의) { permeation } sự thấm, sự thấm vào, sự thấm qua, { infiltration } sự rỉ qua; vật rỉ qua, (quân sự);...
 • 침의

  침의 [鍼醫] { an acupuncturist } chuyên gia về khoa châm cứu
 • 침입

  침입 [侵入] (타국에의) { an invasion } sự xâm lược, sự xâm chiếm, sự xâm lấn, sự xâm phạm (quyền lợi, đời sống riêng...
 • 침쟁이

  침쟁이 [鍼-] { an acupuncturist } chuyên gia về khoa châm cứu
 • 침적

  침적 [沈積] { deposition } sự phế truất (vua...); sự hạ bệ, sự cung khai; sự cung cấp bằng chứng; lời cung khai, sự lắng...
 • 침전

  침전 [沈澱] { precipitation } sự vội vàng, sự vội vã cuống cuồng, (hoá học) sự kết tủa, sự lắng; chất kết tủa, chất...
 • 침점

  { capture } sự bắt giữ, sự bị bắt, sự đoạt được, sự giành được, người bị bắt, vật bị bắt, bắt giữ, bắt,...
 • 침주다

  침주다 [鍼-] [침을 놓다] { acupuncture } (y học) thuật châm cứu
 • 침중

  침중 [沈重]1 [침착] { composure } sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh, { serenity } cảnh trời quang mây tạnh, cảnh sóng yên biển lặng,...
 • 침지

  침지 [浸漬·沈漬] 『化』 { digestion } sự tiêu hoá; khả năng tiêu hoá, sự hiểu thấu, sự lĩnh hội, sự tiêu hoá (những...
 • 침질

  침질 [鍼-] { acupuncture } (y học) thuật châm cứu
 • 침착

  침착 [沈着] { composure } sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh, { calmness } sự yên lặng, sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh, { coolness } sự...
 • 침착성

  침착성 [沈着性] { composure } sự bình tĩnh, sự điềm tĩnh, { equanimity } tính bình thản, tính trần tĩnh, sự thư thái, sự...
 • 침체

  침체 [沈滯] { stagnation } sự ứ đọng; tình trạng tù hãm, sự đình trệ, sự đình đốn, tình trạng mụ mẫm, { inactivity...
 • 침침하다

  침침하다 [沈沈-]1 [어둡다] { gloomy } tối tăm, u ám, ảm đạm, buồn rầu, u sầu, { somber } tối, mờ, tối tăm, mờ mịt,...
 • 침투

  침투 [浸透] { permeation } sự thấm, sự thấm vào, sự thấm qua, { infiltration } sự rỉ qua; vật rỉ qua, (quân sự); (chính trị)...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top