Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Anh

Chắc chắn

Mục lục

Thông dụng

Tính từ

Reliable, reliably solid
nhà hầm hố chắc chắn để tránh máy bay
a house with reliable shelters against air attacks
chọn người chắc chắn để giao việc
to choose reliable people and assign work to
Definitely
hứa chắc chắn
to promise definitely
anh ta chắc chắn biết việc ấy
he knows that definitely

Động từ

To be cock-sure
tôi chắc chắn anh ta không nhà
I am cock-sure he is not at home

Kỹ thuật chung

Nghĩa chuyên ngành

certainly
firm
fixed
for certain
for certainty
sure

Kinh tế

Nghĩa chuyên ngành

positive
reliable
sự bảo đảm chắc chắn
reliable guarantee
secure
đầu chắc chắn
secure investment

Xem thêm các từ khác

 • Chạc chữ thập

  cross, cross (fitting), crosshead, croxed fitting, chạc chữ thập các đăng, trunnion cross
 • Chạc chữ thập kép

  double crucible
 • Chạc chuyển

  reducing socket
 • Chạc gạt

  fork lever, forked lever, wishbone lever, yoke lever
 • Chắc hẳn

  surely, certainly, certainly, probable
 • Dương (+)

  plus, positive, positive+, ảnh dương, positive (image), ảnh dương, positive image, ánh dương , dương bản, positive image, áp lực dương,...
 • Đường (cong) bao

  envelope curve
 • Đường (cong) đặc trưng

  characteristic curve, đường cong đặc trưng vận hành, operating characteristic curve
 • Phép đo bức xạ

  actinometry
 • Phép đo cao

  hypsometry, altimetry, phép đo cao độ bừng rađa ( phát hiện vô tuyến ), radar altimetry
 • Phép đo chân không

  vacuum measurement, giải thích vn : sự đo áp suất chất lỏng nhỏ hơn áp suất khí [[quyển.]]giải thích en : the measurement of a...
 • Phép đo chính xác

  precision measurement
 • Phép đo đất

  topometry
 • Trưởng kíp

  chargeman, foreman, gaffer, lead man, shift boss, charge hand, foreman, gang boss, overseer, trưởng kíp đặt đường ray, track-laying foreman
 • Chắc nịch

  firm., dense, bắp thịt chắc nịch, firm muscles., lý lẽ chắc nịch, firm ground.
 • Chắc sít

  compact, dense, thạch cao chắc sít, compact gypsum, đất chắc sít, compact material, đất cứng và chắc sít, hard compact soils
 • Cầu vượt đường sắt

  bridge, bridge, overgrade, railroad bridge, railway flyover, railway overpass, railway trestle, road over railroad, road over railway, skyway
 • Cầu Wheastone

  wheastone bridge, wheatston bridge, wheatstone bridge
 • Cầu wheatstone

  bridge wheatstone, resistance bridge, slide wire, slide-bridge, wheatstone network, whetstone bridge, giải thích vn : mạch cầu dùng để so sánh...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top