Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Chí phải

Très raisonnable; très juste
Lời nói chí phải
paroles très raisonnables
Những nhận xét chí phải
des appréciations très justes

Xem thêm các từ khác

 • Chí thánh

  sacro-saint
 • Chí thú

  laborieusement et patiemment, chí thú làm ăn, travailler laborieusement et patiemment, chí thú làm giàu, faire sa pelote
 • Chí tử

  mortel, extrême, Đòn chí tử, coup mortel, rét chí tử, froid mortel, nghèo chí tử, pauvreté extrême
 • Chính

  principal; premier; capital; essentiel, propre, même; justement; précisément; exactement, mệnh đề chính, proposition principale, vai trò chính,...
 • Chính phẩm

  article de bonne qualité, de bonne qualité
 • Chính phủ

  gouvernement
 • Chính sự

  affaire politique, (thông tục) manière d'agir, thảo luận về chính sự, discuter sur les affaires politiques, theo chính sự của vợ, suivre...
 • Chính đảng

  parti politique, chính đảng của giai cấp công nhân, parti politique de la classe ouvrière
 • Chò

  (thực vật học) diptérocarpus du tonkin
 • Chòng

  taquiner, chòng trẻ em, taquiner un enfant
 • Chó

  chien, chó cắn áo rách, aux chevaux maigres vont les mouches, chó cậy gần nhà, être fort de la proximité de sa demeure, chó chê mèo lắm...
 • Chói

  aveuglant; éblouissant, Écorchant (en parlant d'un son, d'un bruit), fulgurant; pongitif (en parlant d'une douleur), choi chói, (redoublement; sens...
 • Chói lọi

  Éclatant; brillant; resplendissant, thắng lợi chói lọi, éclatante victoire, sự nghiệp chói lọi, carrière brillante, vẻ đẹp chói...
 • Chóng

  rapidement ; vite, ăn chóng, finir rapidement son repas, làm chóng một việc, faire vite un travail, chẳng chóng thì chầy, tôt ou tard,...
 • Chông

  chausse-trappe; chardons, du kích đặt chông, les guérilleros posent des chausse-trapes
 • Chõ

  se diriger vers; s'orienter vers; se tourner vers, (nghĩa xấu) s'immiscer; s'ingérer; se fourrer, marmite à fond percé de trous (pour faire cuire...
 • Chõm

  (thông tục) accaparer; s'emparer, (động vật học) au museau allongé, chõm của người khác, chercher à s'emparer le bien d'autrui, lợn...
 • Chõng

  grabat en bambou
 • Chù

  (thực vật học) épillet, (giải phẫu học) expansion, se bifurquer, chẽ lúa, épillet de riz, chẽ gân, expansion tendineuse, thân chẽ...
 • Chùa

  pagode, chùa nát bụt vàng, un coeur d'or dans une chaumière, bụt chùa nhà không thiêng, nul n'est prophète dans son pays, lên chùa gọi...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top