Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Pháp

Thường nhật

(từ cũ, nghĩa cũ) như thường ngày

Xem thêm các từ khác

 • Thường niên

  Annuel. Kì họp thường niên session annuelle.
 • Thường phục

  Tenue ordinaire mặc thường phục être en civil ; être vêtu en bourgeois.
 • Thường sơn

  (thực vật học) dichroa.
 • Thường thường

  Xem thường
 • Thường trú

  Qui réside en permanence (quelque part) ; permanent. Phóng viên thường trú correspondant permanent.
 • Thường trực

  Qui est de permanence. Permanence. Permanencier.
 • Thường tân

  (từ cũ, nghĩa cũ) cérémonie de l\'offrande du riz au début de la moisson.
 • Thường xuyên

  Permanent ; continu. Sai lầm nhất thời và sai lầm thường xuyên erreurs passagères et erreurs permanentes. Régulier. Khách hàng thường...
 • Thường xuân

  Dây thường xuân (thực vật học) lierre.
 • Thưởng ngoạn

  Se délecter à contempler ; se régaler dans la contemplation. Thưởng ngoạn cảnh đẹp se régaler dans la contemplation d un beau site.
 • Thưởng nguyệt

  Contempler la lune ; se délecter à contempler la lune.
 • Thưởng phạt

  Récompenser et punir. Thưởng phạt nghiêm minh récompenser et punir de fa�on rigoureusement équitable.
 • Thưỡi

  Éversé ; proéminent (en parlant des lèvres). Disproportionnellement long. Avancer fortement (les lèvres). Thưỡi môi mắng passer une engueulade...
 • Thưỡn mặt

  En rester coi. Bị bố mắng cứ thưỡn mặt ra enguelé par son père, il en restait coi.
 • Thược dược

  (thực vật học) dahlia.
 • Thượng công

  (sử học) reis.
 • Thượng cấp

  Autorité supérieure ; supérieur.
 • Thượng cổ

  Haute antiquité.
 • Thượng du

  Haute région.
 • Thượng hoàng

  (từ cũ, nghĩa cũ) père du roi régnant.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top