Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

How to Tell If an Avocado is Rotten

Cách nhận biết quả bơ có bị hỏng hay không

Nội dung bài

Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.
Avocados are delicious additions to sandwiches and salads, but you need to know if they're overripe or rotten.

You Will Need

Avocados

Knife PLAY

Step 1: Look at the avocado's color. Avocados that aren't yet ripe are pale to dark green. Ripe avocados are dark green to greenish-brown, and an avocado that is dark brown to black is rotten.

Tip: Avocados reach peak ripeness just before they begin to rot. If the avocado has only slightly rotten parts inside, it's still good to eat. PLAY

Step 2: Determine if an avocado is rotten by prying the stem from the top of the avocado. If the bottom of the stem is mushy, black, or mildewed, the avocado is probably rotten. PLAY

Step 3: Pick up the avocado. If it is hard and unyielding, it isn't ripe yet. If it's overly soft and mushy, it's rotten. PLAY

Step 4: Cut open the avocado with a knife. If it's dark green near the skin and pale green near the stone, it's ripe. But if the meat is separated, stringy, and brown or black, it's rotten. If the meat of a ripe avocado is exposed to air, it'll brown quickly, but you can skim off the top layer and still use the avocado. PLAY

Did you know: Archaeologists in Peru have found domesticated avocado seeds buried with Incan mummies dating back to 750 BCE. PLAY

Lượt xem: 74 Ngày tạo:
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top