Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Trung - Việt

假订本

{brochure } , cuốn sách mỏngThuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

  • 假设

    Mục lục 1 {assumption } , sự mang, sự khoác, sự lấy (cái vẻ, tính chất...), sự làm ra vẻ, sự giả bộ, sự mệnh danh (là...
  • 假设值

    { default } , sự thiếu, sự không có, sự không đủ, (pháp lý) sự vắng mặt (không ra hầu toà), (thể dục,thể thao) sự bỏ...
  • 假设地

    { hypothetically } , theo giả thuyết
  • 假设法

    { subjunctive } , (ngôn ngữ học) (thuộc) lối cầu khẩn, (ngôn ngữ học) lối cầu khẩn
  • 假设法的

    { subjunctive } , (ngôn ngữ học) (thuộc) lối cầu khẩn, (ngôn ngữ học) lối cầu khẩn
  • 假设的

    { hypothetic } , có tinh thần giả thuyết { hypothetical } , Cách viết khác : hypothetic
  • 假话

    { flam } , chuyện bịa, sự đánh lừa
  • 假说

    { hypotheses } , giả thuyết
  • 假象

    { gloss } , nước bóng, nước láng, (nghĩa bóng) vẻ hào nhoáng bề ngoài; bề ngoài giả dối, làm bóng, làm láng (vật gì), (nghĩa...
  • 假货

    { fake } , (hàng hải) vòng dây cáp, (hàng hải) cuộn (dây cáp), vật làm giả, đồ giả mạo; đồ cổ giả mạo, báo cáo bịa,...
  • 假足

    { pseudopod } , chân giả; cuống giả
  • 假蹄

    { dewclaw } , cựa; móng huyền (chân chó, nai)
  • 假造

    { fake } , (hàng hải) vòng dây cáp, (hàng hải) cuộn (dây cáp), vật làm giả, đồ giả mạo; đồ cổ giả mạo, báo cáo bịa,...
  • 假造的

    { spurious } , giả, giả mạo
  • 假造者

    { counterfeiter } , kẻ làm giả, kẻ làm giả mạo, kẻ giả vờ, kẻ giả đò { fabricant } , (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người chế tạo,...
  • 假面具

    { doughface } , (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người nhu nhược { mask } , mạng che mặt của phụ nữ ngày xưa; mặt nạ ((nghĩa đen) &...
  • 假面剧

    { masque } , (sử học) vở kịch có ca vũ nhạc
  • 假面状的

    { personate } , (THựC) hình mõm chó, đóng vai, giả vờ là (người khác)
  • 假音

    { falsetto } , giọng the thé (đàn ông), người đàn ông có giọng the thé
  • 假髻

    { chignon } , búi tóc
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top