Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Misheard

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Verb (used with object), -heard, -hearing.

to hear incorrectly or imperfectly
to mishear a remark.

Các từ tiếp theo

 • Mishmash

  a confused mess; hodgepodge; jumble., noun, collection , combination , goulash * , hash , jumble , medley , mlange , mess , miscellany , mixed bag , mixture...
 • Misinform

  to give false or misleading information to., verb, verb, inform , tell all, bait and switch , cover up , deceive , disinform , doublespeak , double-talk...
 • Misinformation

  to give false or misleading information to.
 • Misinterpret

  to interpret, explain, or understand incorrectly., verb, misapprehend , misconceive , misconstrue , misread , mistake , distort , err , miscalculate ,...
 • Misinterpretation

  to interpret, explain, or understand incorrectly., noun, false impression , misapprehension , misconception
 • Misinterpreter

  to interpret, explain, or understand incorrectly.
 • Misjudge

  to judge, estimate, or value wrongly or unjustly., verb, verb, figure , judge well , understand, bark up wrong tree , be misled , be overcritical , be...
 • Misjudgment

  to judge, estimate, or value wrongly or unjustly., noun, misestimate , misestimation , misreckoning
 • Mislabel

  to label wrongly, incorrectly, or misleadingly, to mislabel a bottle of medicine .
 • Mislaid

  to lose temporarily; misplace, to lay or place wrongly; arrange or situate improperly, he mislaid his keys ., to mislay linoleum .
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 19/03/23 10:40:27
  em xem phim Suzume no Tojimari có 1 đứa nói trong thì trấn không hiệu sách, không nha sĩ không có "Pub mother" "pub cat's eye"
  but 2 pubs for some reason. Em không hiểu câu đó là gì ạ? Quán ăn cho mèo à? Quán rượu mẹ á? :(((
  • Sáu que Tre
   1 · 23/03/23 09:09:35
 • 09/03/23 10:11:59
  Cho mình hỏi, câu TA dưới đây nên chọn phương án dịch TV nào trong hai phương án sau:
  In the event of bankruptcy, commencement of civil rehabilitation proceedings, commencement of corporate reorganization proceedings, or commencement of special liquidation is petitioned.
  Phương án 1:
  Trong trường hợp có các kiến nghị mở thủ tục phá sản, thủ tục tố tụng cải cách dân sự, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thủ tục thanh lý đặc biệt.
  Phương án 2:
  Trong trường hợp phá sản, có các...
  Cho mình hỏi, câu TA dưới đây nên chọn phương án dịch TV nào trong hai phương án sau:
  In the event of bankruptcy, commencement of civil rehabilitation proceedings, commencement of corporate reorganization proceedings, or commencement of special liquidation is petitioned.
  Phương án 1:
  Trong trường hợp có các kiến nghị mở thủ tục phá sản, thủ tục tố tụng cải cách dân sự, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thủ tục thanh lý đặc biệt.
  Phương án 2:
  Trong trường hợp phá sản, có các kiến nghị mở thủ tục tố tụng cải cách dân sự, thủ tục tổ chức lại doanh nghiệp hoặc thủ tục thanh lý đặc biệt.
  Ngữ cảnh:
  If the Company falls under any of the following, we are entitled to immediately stop it from using the Service with or without advance notice.
  Cảm ơn các bạn nhiều!

  Xem thêm.
  Xem thêm 1 bình luận
  • lethuy
   0 · 09/03/23 10:49:50
  • dienh
   1 · 10/03/23 11:33:45
   • lethuy
    Trả lời · 10/03/23 06:08:06
 • 14/02/23 01:37:31
  AGPT là gì?
 • 14/02/23 01:36:18
  Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh quý 1/2013? Key: sản xuất công nghiệp, dư nợ tín dụng, lạm phát ổn định
 • 13/02/23 12:33:30
  Cho mình hỏi từ "wasted impossibility" , ngữ cảnh là AI tương lai thay thế con người, và nó sẽ loại bỏ tất cả "wasted impossibility". Thanks
 • 24/01/23 04:53:41
  mn đây ko có ngữ cảnh đâu ạ chỉ là trắc nghiệm mà trong đó có câu in the swim với under the sink, nghĩa là gì v ạ
  • hvkhhvkh
   0 · 27/01/23 07:37:52
Loading...
Top