Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Prisoner

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

a person who is confined in prison or kept in custody, esp. as the result of legal process.
prisoner of war.
a person or thing that is deprived of liberty or kept in restraint.

Synonyms

noun
captive , chain gang member , con , convict , culprit , detainee , hostage , internee , jailbird , lag * , lifer , loser * , tough * , yardbird

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • continuing without pause or interruption, an around -the-clock guard on the prisoner .
  • (esp. of a prisoner) deprived of any communication with others., adjective, sequestered , secluded , isolated
  • a person who is or has been interned, as a prisoner of war.
  • to treat or handle badly, cruelly, or roughly; abuse, to maltreat a prisoner .
  • to treat or handle badly, cruelly, or roughly; abuse, noun, to maltreat a prisoner ., ill-treatment , mishandling , mistreatment , misusage
  • to release from bonds or restraint, as a prisoner; free., to unfasten or loose, as a bond or tie.
  • continuing
  • to chase; run after., to harass; nag; torment., to race; scamper., a hunting cry., a hunt, chase, or pursuit., the game of prisoner's base.
  • a person who escapes, esp. from a prison or other place of detention., noun, defector , deserter , dodger , escaped prisoner , hunted person , jail-breaker , refugee , runaway
  • to treat or handle badly, cruelly, or roughly; abuse, verb, to maltreat a prisoner ., ill-treat , ill-use , mishandle , mistreat , misuse , abuse , damage , harm , injure , victimize

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top