Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Pháp - Việt

Adaptabilité là gì?

Giải nghĩa:


Danh từ giống cái

Tính thích ứng, tính thích nghi
Adaptabilité d'une espèce au milieu
tính thích ứng của một loài với môi trường
Adaptabilité d'un matériau à des usages variés
tính thích ứng của một vật liệu với nhiều công dụng khác nhau
(tâm lý học) khả năng thích nghi
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top