Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Mou

Mục lục

//--></SCRIPT></HEAD>

<BODY BGCOLOR="9C8772" TOPMARGIN="5" MARGINHEIGHT="0" BACKGROUND="/webdict/texture.gif" LEFTMARGIN=8 MARGINWIDTH="10" onLoad="writeFirst()">

mou

  Nghia
  • ( <a href="JavaScript:MakeLink('mol','french','on')">mol</a> tru?c m?t t? b?t d?u b?ng nguyên âm hay h câm), molle
 • tính t?
  • m?m
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Cire','french','on')">Cire</a> <a href="JavaScript:MakeLink('molle','french','on')">molle</a>
    sáp ong m?m
  • êm
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Fauteuil','french','on')">Fauteuil</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
    gh? bành êm
  • nóng ?m
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Temps','french','on')">Temps</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
    th?i ti?t nóng ?m
  • y?u ?t, ?o l?, u? o?i,  ?y m?
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Vent','french','on')">Vent</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
    gió y?u (?t)
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Vie','french','on')">Vie</a> <a href="JavaScript:MakeLink('molle','french','on')">molle</a>
    cu?c s?ng ?y m?
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Allure','french','on')">Allure</a> <a href="JavaScript:MakeLink('molle','french','on')">molle</a>
    dáng di u? o?i
  • nhu nhu?c
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Un','french','on')">Un</a> <a href="JavaScript:MakeLink('homme','french','on')">homme</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
    m?t ngu?i nhu nhu?c
   • <a href="JavaScript:MakeLink('fond','french','on')">fond</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
    dáy bùn
   • <a href="JavaScript:MakeLink('mer','french','on')">mer</a> <a href="JavaScript:MakeLink('molle','french','on')">molle</a>
    bi?n d?ng
   • <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a> <a href="JavaScript:MakeLink('comme','french','on')">comme</a> <a href="JavaScript:MakeLink('une','french','on')">une</a> <a href="JavaScript:MakeLink('chiffe','french','on')">chiffe</a>
    nhu nhu?c quá
   • <a href="JavaScript:MakeLink('pâte','french','on')">pâte</a> <a href="JavaScript:MakeLink('molle','french','on')">molle</a>
    k? d? sai khi?n
 • ph?n nghia <a href="JavaScript:MakeLink('Dur','french','on')">Dur</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('rigide','french','on')">rigide</a>. <a href="JavaScript:MakeLink('Ferme','french','on')">Ferme</a>. <a href="JavaScript:MakeLink('Fort','french','on')">Fort</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('vigoureux','french','on')">vigoureux</a>. <a href="JavaScript:MakeLink('Agissant','french','on')">Agissant</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('alerte','french','on')">alerte</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('dynamique','french','on')">dynamique</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('énergique','french','on')">énergique</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('preste','french','on')">preste</a>, <a href="JavaScript:MakeLink('vif','french','on')">vif</a>
 • phó t?
  • (thông t?c) nh? nhàng; t? t?
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Vas-y','french','on')">Vas-y</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
    c? t? t?
  • y?u ?t
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Musicien','french','on')">Musicien</a> <a href="JavaScript:MakeLink('qui','french','on')">qui</a> <a href="JavaScript:MakeLink('joue','french','on')">joue</a> <a href="JavaScript:MakeLink('trop','french','on')">trop</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
    nh?c công choi quá y?u ?t
 • danh t? gi?ng d?c
  • cái m?m
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Le','french','on')">Le</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a> <a href="JavaScript:MakeLink('et','french','on')">et</a> <a href="JavaScript:MakeLink('le','french','on')">le</a> <a href="JavaScript:MakeLink('dur','french','on')">dur</a>
    cái m?m và cái c?ng
  • (thân m?t) ngu?i nhu nhu?c
  • ph?i (thú v?t)
   • <a href="JavaScript:MakeLink('Mou','french','on')">Mou</a> <a href="JavaScript:MakeLink('de','french','on')">de</a> <a href="JavaScript:MakeLink('veau','french','on')">veau</a>
    ph?i bê
   • <a href="JavaScript:MakeLink('avoir','french','on')">avoir</a> <a href="JavaScript:MakeLink('du','french','on')">du</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
    không du?c cang, chùng
   • <a href="JavaScript:MakeLink('bourrer','french','on')">bourrer</a> <a href="JavaScript:MakeLink('le','french','on')">le</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a> <a href="JavaScript:MakeLink('à','french','on')">à</a> (<a href="JavaScript:MakeLink('de','french','on')">de</a>) <a href="JavaScript:MakeLink('quelqu*27un','french','on')">quelqu'un</a>
    (thông t?c) l?a ai
   • <a href="JavaScript:MakeLink('donner','french','on')">donner</a> <a href="JavaScript:MakeLink('du','french','on')">du</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
    n?i ra (dây th?ng...)
   • <a href="JavaScript:MakeLink('prendre','french','on')">prendre</a> <a href="JavaScript:MakeLink('du','french','on')">du</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a>
    l?ng ra du?c, n?i ra
   • <a href="JavaScript:MakeLink('rentrer','french','on')">rentrer</a> <a href="JavaScript:MakeLink('dans','french','on')">dans</a> <a href="JavaScript:MakeLink('le','french','on')">le</a> <a href="JavaScript:MakeLink('mou','french','on')">mou</a> <a href="JavaScript:MakeLink('à','french','on')">à</a> (<a href="JavaScript:MakeLink('de','french','on')">de</a>) <a href="JavaScript:MakeLink('quelqu*27un','french','on')">quelqu'un</a>
    (thân m?t) dánh ai
</BODY></HTML>

Các từ tiếp theo

 • Mouchage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự hỉ mũi Danh từ giống đực Sự hỉ mũi
 • Moucharabieh

  Mục lục 1 Danh từ giống đực ( không đổi) 1.1 Bức sáo gỗ (ở xứ Hồi giáo) Danh từ giống đực ( không đổi) Bức sáo...
 • Mouchard

  Mục lục 1 Danh từ 1.1 (nghĩa xấu) tên mật thám, tên chỉ điểm 1.2 Kẻ tố giác, kẻ mách lẻo 1.3 Danh từ giống đực 1.4...
 • Mouchardage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thân mật) sự dò xét để tố giác Danh từ giống đực (thân mật) sự dò xét để tố...
 • Moucharde

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái mouchard 1
 • Moucharder

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 (thân mật) dò xét để tố giác Ngoại động từ (thân mật) dò xét để tố giác
 • Mouche

  Mục lục 1 Bản mẫu:Con ruồiBản mẫu:Mouches 1.1 Danh từ giống cái 1.2 Con ruồi 1.3 Nốt ruồi giả 1.4 Chòm râu môi dưới 1.5...
 • Moucher

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Hỉ (mũi), hỉ mũi cho 1.2 Hỉ ra 1.3 Gạt tàn (bấc) 1.4 (thân mật) xài, xạc cho một trận Ngoại...
 • Moucheron

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Con mòng; con mũi (sâu bọ hai cánh nhỏ) 1.2 (thông tục) thằng nhóc 1.3 Mẩu bấc còn đỏ...
 • Moucheronnage

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự nhảy lên đớp sâu bọ (cá) Danh từ giống đực Sự nhảy lên đớp sâu bọ (cá)

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Bathroom

1.526 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

The Living room

1.303 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem

Everyday Clothes

1.354 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem

The Family

1.411 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Bikes

724 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
 • 13/09/21 12:44:11
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám...
  Questioning leads to a constant assault on the intellectual status quo, where doubt is far more likely to lead to resigned acceptance. After all, when the possibility of truth is doubtful (excuse the pun), why not simply play along with the most convenient lie?
  Chào các anh chị Rung.vn. Đoạn này nói về khác biệt giữa Questioning và Doubt. Xin hỏi cả nhà "convenient lie" ở đây là gì và đoạn "why not simply play along with the most convenient lie?" này ý là thế nào nhỉ?
  Cám ơn các anh chị!

  Xem thêm.
  • PBD
   2 · 14/09/21 08:17:25
  • rudess
   0 · 14/09/21 10:51:22
Loading...
Top