Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Théâtre

Mục lục

Danh từ giống đực

Rạp, rạp hát, nhà hát
Bâtir un théâtre
xây một nhà hát
Sân khấu
Personnages de théâtre
nhân vật sân khấu
Critique de théâtre
phê bình sân khấu
Nghề sân khấu
Se destiner au théâtre
chọn nghề sân khấu
Kịch
Pièce de théâtre
vở kịch
(nghĩa bóng) nơi xảy ra, nơi diễn ra, trường
Théâtre du crime
nơi xảy ra tội ác
Théâtre de la guerre
chiến trường
coup de théâtre
xem coup
de théâtre
như đóng kịch, không thực
théâtre d'eau
cảnh nước phun (trong công viên)

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • 1.5 (nghĩa bóng) nơi xảy ra, nơi diễn ra, trường Danh từ giống đực Rạp, rạp hát, nhà hát Bâtir un théâtre xây một nhà hát Sân khấu Personnages de théâtre
 • 1.5 (nghĩa bóng) nơi xảy ra, nơi diễn ra, trường Danh từ giống đực Rạp, rạp hát, nhà hát Bâtir un théâtre xây một nhà hát Sân khấu Personnages de théâtre
 • Danh từ giống cái Sự mở lại, sự mở cửa lại La réouverture du théâtre sự mở cửa lại nhà hát
 • chốt 1.3 Phản nghĩa Spectateur Danh từ Diễn viên Acteur de théâtre de cinéma diễn viên kịch nghệ/điện ảnh Người chủ chốt Acteur d\'un drame người chủ chốt trong một tấn kịch Phản nghĩa Spectateur
 • nghĩa S\'accorder, s\'harmoniser Động từ Đối chọi, đối lập Contraster les caractères dans une pièce de théâtre đối lập các cá tính trong một vở kịch
 • Puits, puy. Phó từ Rồi (đến) Ils entraient puis sortaient họ vào, rồi thì ra Visiter le musée puis le théâtre thăm nhà bảo tàng, rồi đến nhà
 • thuê, chán chê 1.3 Phản nghĩa Affamé. Inassouvi Tính từ Ăn no, no nê Je suis repu tôi đã no nê Thoả thuê, chán chê Je suis repu de théâtre
 • vật nổi tiếng 1.3 (từ cũ, nghĩa cũ) sự trọng thể, sự long trọng 2 Phản nghĩa 2.1 Obscurité oubli inconnu [[]] Danh từ giống
 • trữ tình 1.5 Phản nghĩa Prosa…que. Tính từ Trữ tình Poésie lyrique thơ trữ tình théâtre lyrique nhà hát nhạc kịch Danh từ giống đực Thể thơ trữ tình Nhà thơ trữ tình Phản nghĩa Prosa…que.
 • người 1.3 Người Danh từ giống đực Nhân vật Un personnage influent một nhân vật có thế lực Personnage de théâtre nhân vật sân khấu Con

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn đang cần hỏi gì?

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top