Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Forethought

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

thoughtful provision beforehand; provident care; prudence.
a thinking of something beforehand; previous consideration; anticipation.

Antonyms

noun
hindsight , ignorance , thoughtlessness

Synonyms

noun
anticipation , canniness , caution , deliberation , discreetness , discretion , far-sightedness , foresight , gumption , judgment , planning , precaution , premeditation , providence , provision , prudence , sense , circumspection , forehandedness , foresightedness , forethoughtfulness , calculation , consideration , forecast , preparation , prescience , provident

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • full of or having forethought
  • thought of previously; premeditated (usually used predicatively), premeditation; forethought., with malice aforethought .
  • observation or action; caution; prudence, noun, he approached with circumspection ., caution , discretion , forehandedness , foresight , foresightedness , forethought , forethoughtfulness , precaution
  • an act or instance of premeditating., law . sufficient forethought
  • reckless boldness; rashness., noun, noun, care , caution , cowardice , forethought
  • the act or process of calculating; computation., the result or product of calculating, an estimate based on the known facts; forecast, forethought
  • scheming; intriguing; artful; crafty., showing or using forethought
  • resulting from or showing a lack of sense; ill-considered; unwise, lacking forethought or caution
  • resulting from or showing a lack of sense; ill-considered; unwise, lacking forethought or caution
  • a feeling or impression that something is about to happen, esp. something evil; foreboding., noun

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top