Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Twenty

Mục lục

/'twenti/

Thông dụng

Tính từ

Hai mươi
(trong tính từ ghép) có hai mươi cái gì đó)
a twenty-volume dictionary
một quyển từ điển hai mươi tập
I have told him twenty times
tôi đã nói với nó nhiều lần

Danh từ

Số hai mươi ( 20)
( the twenties) ( số nhiều) những con số, năm, nhiệt độ từ 20 đến 29

Chuyên ngành

Toán & tin

hai mươi (20)

Xem thêm các từ khác

 • Twenty- day period

  thời khoảng 20 ngày (ở hoa kỳ),
 • Twenty-day period

  thời gian hai mươi ngày,
 • Twenty-eight-day concrete

  bê tông 28 ngày,
 • Twenty-five percent rule

  quy tắc 25%,
 • Twenty-foot equivalent unit

  đơn vị (công-ten-nơ) dài tương đương 20 thước anh,
 • Twenty-fourmo

  Danh từ, số nhiều twenty-fourmos: khổ tờ giấy cắt phần 24 của tờ giấy lớn, quyển sách, tráng...
 • Twenty-one

  Danh từ: bài xì lát (thắng khi đủ 21 điểm); đạt được 21 điểm với hai quân bài (như) pontoon,...
 • Twenty-percent cushion rule

  quy tắc đệm 20%, quy tắc khoảng cách an toàn 20%,
 • Twenty p

  như twenty pence,
 • Twenty pence

  Danh từ: Đồng hai mươi penni ( 20p),
 • Twentyfold

  / ´twenti¸fould /, tính từ & phó từ, gấp hai mươi lần,
 • Twerking

  twerking is a frequently used slang word among young african americans. to twerk is to dance sexually, grinding oneself against the partner.,
 • Twerp

  / twə:p /, như twirp, Từ đồng nghĩa: noun, pup , puppy
 • Twi-

  tiền tố, hai; gấp đôi; hai lần, twi-headed, hai đầu
 • Twibil

  búa hai đầu,
 • Twibill

  / ´twai¸bil /, Danh từ: rìu chiến đấu có hai lưỡi ở một đầu cán, Xây...
 • Twice

  / twaɪs /, Phó từ: hai lần, gấp hai, gấp đôi, Toán & tin: gấp...
 • Twice-laid

  / ´twais¸leid /, tính từ, làm bằng những mảnh đã cũ,
 • Twice-told

  / ´twais¸tould /, tính từ, ai cũng biết vì lặp lại nhiều lần, a twice-told tale, một câu chuyện đã kể nhiều lần
 • Twice-told tale

  Thành Ngữ:, twice-told tale, chuyện cũ rích
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top