Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Pháp - Việt

Traduction

Mục lục

Danh từ giống cái

Sự dịch
Traduction littérale
sự dịch từng chữ
Traduction automatique
sự dịch máy
Bản dịch
Acheter une traduction de Hamlet
mua một bản dịch vở Ham lét
(nghĩa rộng) sự thể hiện
La traduction des intentions d'un auteur
sự thể hiện ý định của một tác giả

Xem thêm các từ khác

 • Traductrice

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Người dịch Danh từ giống cái Người dịch
 • Traduire

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Dịch 1.2 Thể hiện 1.3 (luật học; pháp lý) đưa (ra tòa) Ngoại động từ Dịch Traduire du [[fran�ais]]...
 • Traduisible

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Có thể dịch được 1.2 Phản nghĩa Intraduisible. Tính từ Có thể dịch được Ce jeu de mots n\'est guère...
 • Trafalgar

  Mục lục 1 ( Coup de Trafalgar) (thân mật) tai nạn thảm hại bất ngờ ( Coup de Trafalgar) (thân mật) tai nạn thảm hại bất ngờ
 • Trafic

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Sự buôn bán (bất chính) 1.2 Sự thông thương, sự giao thông, sự lưu thông, thông tin 1.3...
 • Trafiquant

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 Kẻ buôn bán (bất chính), con phe 1.2 (nghĩa bóng) kẻ đầu cơ (chính trị...) Danh từ giống...
 • Trafiquante

  Mục lục 1 Danh từ giống cái Danh từ giống cái trafiquant trafiquant
 • Trafiquer

  Mục lục 1 Nội động từ 1.1 Buôn bán bịp bợm 1.2 (nghĩa xấu) ăn hối lộ 2 Ngoại động từ 2.1 Buôn bán (bất chính) 2.2...
 • Tragi-comique

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 Vừa bi vừa hài, bi hài Tính từ Vừa bi vừa hài, bi hài événement tragi-comique sự kiện vừa bi vừa...
 • Tragien

  Mục lục 1 Tính từ Tính từ tragus tragus
 • Tragique

  Mục lục 1 Tính từ 1.1 (thuộc) bi kịch 1.2 Bi thảm, thảm thương 1.3 Danh từ giống đực 1.4 Thể loại bi kịch 1.5 Tác giả...
 • Tragiquement

  Mục lục 1 Phó từ 1.1 Bi thảm, thảm thương Phó từ Bi thảm, thảm thương Mourir tragiquement chết thảm thương
 • Tragocerus

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) linh dương sừng dê ( hóa thạch) Danh từ giống đực (động vật học)...
 • Tragopan

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) gà lôi sao Danh từ giống đực (động vật học) gà lôi sao
 • Tragopogon

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (thực vật học) cây diếp củ Danh từ giống đực (thực vật học) cây diếp củ
 • Tragule

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (động vật học) con cheo Danh từ giống đực (động vật học) con cheo
 • Tragus

  Mục lục 1 Danh từ giống đực 1.1 (giải phẫu) gờ bình tai Danh từ giống đực (giải phẫu) gờ bình tai
 • Trahir

  Mục lục 1 Ngoại động từ 1.1 Phản, phản bội 1.2 Để lộ, tiết lộ 1.3 Biểu lộ 1.4 Bóp méo, không phản ánh đúng 1.5 Bỏ...
 • Trahison

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 Sự phản, sự phản bội, tội phản bội 1.2 Phụ, phụ bạc 1.3 Phản nghĩa Fidélité. Danh từ...
 • Traie

  Mục lục 1 Danh từ giống cái 1.1 (động vật học) chim hét Âu Danh từ giống cái (động vật học) chim hét Âu
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top