Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Anh

Accouterment là gì?

Giải nghĩa: ( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

personal clothing, accessories, etc.
the equipment, excluding weapons and clothing, of a soldier.

Synonyms

noun
apparatus , equipment , gear , material , materiel , paraphernalia , rig , tackle , thing , turnout
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top