Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Các từ tiếp theo

 • Unproductiveness

  not productive; idle., the quality of lacking the power to produce[ant: productiveness ]
 • Unprofessional

  not professional; not pertaining to or characteristic of a profession., at variance with or contrary to professional standards or ethics; not befitting...
 • Unprofitable

  being without profit; not showing or turning a profit, pointless or futile, adjective, noun, a series of unprofitable ventures ., an unprofitable three...
 • Unprofitableness

  being without profit; not showing or turning a profit, pointless or futile, noun, a series of unprofitable ventures ., an unprofitable three years in a...
 • Unpromising

  unlikely to be favorable or successful, as the weather, a situation, or a career.
 • Unpronounceable

  difficult or impossible to pronounce correctly, impossible or difficult to pronounce correctly[ant: pronounceable ], very difficult to pronounce correctly;...
 • Unpropitious

  unfavorable; inauspicious, not propitious[ant: propitious ], adjective, arrived at an unpropitious moment ., evil , ill , inauspicious , unfavorable...
 • Unprotected

  not protected; open to assault, injury, damage, or theft., lacking protection or defense[ant: protected ], adjective, caught , endangered , exposed...
 • Unprovable

  not provable; "it was both unproved and unprovable"
 • Unproved

  not proved; "unproved allegations"; "unproved assumptions"[ant: proved ], adjective, undemonstrated , unpracticed , untested

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

The Human Body

1.574 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

Energy

1.658 lượt xem

The Kitchen

1.166 lượt xem

The Supermarket

1.142 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Outdoor Clothes

232 lượt xem

The Family

1.411 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/09/21 08:50:48
  Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top