Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Việt - Việt

Sức kéo

Danh từ

sức của súc vật, máy kéo dùng để kéo cày bừa, kéo xe, v.v. nói chung
nuôi trâu bò để lấy sức kéo

Xem thêm các từ khác

 • Sức lao động

  Danh từ năng lực lao động của con người, bao gồm thể lực và trí lực giải phóng sức lao động lãng phí sức lao động
 • Sức lực

  Danh từ sức của con người (nói khái quát) tuổi cao, sức lực giảm sút tập trung toàn bộ sức lực
 • Sức mua

  Danh từ khả năng mua sắm hàng hoá tìm hiểu sức mua của thị trường sức mua tăng cao vào dịp Tết khả năng mua hàng của...
 • Sức mạnh

  Danh từ khả năng tác động mạnh mẽ đến những người khác, đến sự vật, gây tác dụng ở mức cao đoàn kết là sức...
 • Sức mấy

  (Khẩu ngữ) có được bao nhiêu hơi sức mà làm việc gì đó (hàm ý coi thường) sức mấy mà địch lại với nó? thằng ấy...
 • Sức ngựa

  Danh từ (Khẩu ngữ) xem mã lực : thuyền đánh cá có động cơ 90 sức ngựa
 • Sức sống

  Danh từ khả năng tồn tại và phát triển được biểu hiện ra một cách mạnh mẽ tuổi trẻ tràn đầy sức sống sức sống...
 • Sức vóc

  Danh từ sức lực biểu hiện ra ở dáng vóc sức vóc vạm vỡ
 • Sức ép

  Danh từ sức dồn ép rất mạnh; thường dùng để ví sự cưỡng ép bằng sức mạnh sức ép của bom sức ép tâm lí gây sức...
 • Sứt mẻ

  Tính từ bị mất đi một phần đáng kể, không còn nguyên vẹn (nói khái quát) cái bát bị sứt mẻ nhiều chỗ tình cảm bị...
 • Sứt sát

  Tính từ bị sứt mẻ và có nhiều vết xước, không còn lành nguyên nữa báng súng bị sứt sát vì mảnh đạn ngã nhưng không...
 • Sứt sẹo

  Tính từ có nhiều vết sứt, vết sẹo, không còn được nguyên vẹn (nói khái quát) bàn tay sứt sẹo Đồng nghĩa : sứt sát
 • Sứt đầu mẻ trán

  (Khẩu ngữ) bị thương tích, thương tổn nặng (do đánh nhau) đánh nhau sứt đầu mẻ trán
 • Sừn sựt

  Tính từ (Phương ngữ) như sần sật .
 • Sừng sỏ

  Tính từ hung hăng, ngang bướng, không hề chịu thua ai tên tướng cướp sừng sỏ
 • Sừng sừng sộ sộ

  Động từ như sừng sộ (nhưng ý nhấn mạnh hơn).
 • Sừng sững

  Tính từ từ gợi tả dáng của một vật to lớn, chắn ngang tầm nhìn toà tháp cao sừng sững đứng sừng sững trước mặt...
 • Sử ca

  Danh từ văn vần kể về những sự kiện và nhân vật lịch sử.
 • Sử dụng

  Động từ lấy làm phương tiện để phục vụ nhu cầu, mục đích nào đó hết hạn sử dụng quyền sử dụng đất sử dụng...
 • Sử học

  Danh từ khoa học nghiên cứu lịch sử của xã hội loài người nói chung, hay của một quốc gia, một dân tộc nói riêng.
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top