Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Drop-off

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

a vertical or very steep descent
The trail has a drop-off of several hundred feet.
a decline; decrease
Sales have shown a considerable drop-off this year.
a place where a person or thing can be left, received, accommodated, etc.
a new drop-off for outpatients.

Adjective

applied when a rented vehicle is left elsewhere than at the point of hire
to pay a drop-off charge.

Synonyms

noun
decline , descent , dip , dive , downslide , downswing , downtrend , downturn , drop , nosedive , plunge , skid , slide , slump , tumble

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • decline or downward trend, as of prices., noun, decline , descent , dip , dive , downswing , downtrend , downturn , drop , drop-off , nosedive , plunge , skid , slide , slump , tumble
  • downward or decreasing tendency, movement, or shift, noun, a downtrend in gasoline consumption ; a
  • a change downward; "there was a decrease in his temperature as the fever subsided"; "there was a sharp drop-off
  • , wakefulness, awaken , wake up, catnap , doze , forty winks * , nap , siesta , slumber, catnap , doze , drop off , drowse , nap , nod off , siesta ,...
  • or decrease, as of business or a nation's birth rate., noun, decline , descent , dip , dive , downslide , downtrend , downturn , drop , drop-off , nosedive , plunge , skid , slide...
  • thing can be left, received, accommodated, etc., applied when a rented vehicle is left elsewhere than at the point of hire, noun, the trail has a drop -off of several hundred...

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top