Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Provocation

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

the act of provoking.
something that incites, instigates, angers, or irritates.
Criminal Law . words or conduct leading to killing in hot passion and without deliberation.

Antonyms

noun
prevention , repression , suppression

Synonyms

noun
affront , annoyance , bothering , brickbat , casus belli , cause , challenge , dare , defy , grabber , grievance , grounds , harassment , incentive , indignity , inducement , injury , instigation , insult , irking , justification , motivation , offense , provoking , reason , taunt , vexation , vexing , botheration , exasperation , irritation , pestering , goad , incitation , incitement , trigger

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • enduring injury, trouble, or provocation
  • easily activated or set off; reacting immediately to the slightest provocation or cause, a hair -trigger temper .
  • act of inciting., the state of being incited., motive; incentive., noun, stimulus , instigation , provocation , incentive , incitation , goad , trigger
  • act of instigating; incitement., an incentive., noun, influence , stimulation , encouragement , incentive , urging , incitement , abetment , goad , incitation , provocation , trigger
  • to stir, encourage, or urge on; stimulate or prompt to action, noun, to incite a crowd to riot ., goad , incitement , instigation , provocation , trigger
  • humbly patient or docile, as under provocation
  • humbly patient or docile, as under provocation
  • not provoked or prompted, occurring without motivation or provocation
  • (used as an exclamation indicating vexation or annoyance.), the act or state of bothering or
  • an act or instance of exasperating; provocation

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top