Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Winter

( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

the cold season between autumn and spring in northern latitudes (in the Northern Hemisphere from the winter solstice to the vernal equinox; in the Southern Hemisphere from the summer solstice to the autumnal equinox).
the months of December, January, and February in the U.S., and of November, December, and January in Great Britain.
cold weather
a touch of winter in northern Florida.
the colder half of the year ( opposed to summer ).
a whole year as represented by this season
a man of sixty winters.
a period like winter, as the last or final period of life; a period of decline, decay, inertia, dreariness, or adversity.

Adjective

of, pertaining to, or characteristic of winter
a winter sunset.
(of fruit and vegetables) of a kind that may be kept for use during the winter.
planted in the autumn to be harvested in the spring or early summer
winter rye.

Verb (used without object)

to spend or pass the winter
to winter in Italy.
to keep, feed, or manage during the winter, as plants or cattle
plants wintering indoors.

Synonyms

noun
chill , cold , frost , jack frost * , wintertide , wintertime , jack frost , season

Các từ tiếp theo

 • Winter green

  also called checkerberry. a small, creeping, evergreen shrub, gaultheria procumbens, of the heath family, common in eastern north america, having white,...
 • Winterize

  to prepare (an automobile, house, etc.) for cold weather by (in automobiles) adding antifreeze and changing oil or (in houses) adding insulation, heating...
 • Winterkill

  to kill by or die from exposure to the cold of winter, as wheat., an act or instance of winterkilling., death resulting from winterkilling.
 • Winterly

  of, pertaining to, or occurring in winter; hibernal., wintry.
 • Wintery

  wintry., win?tri?er also win?ter?i?er , win?tri?est also win?ter?i?est, characteristic of or occurring in winter; "suffered severe wintry weather"; "brown...
 • Wintriness

  of or characteristic of winter, resembling winter weather; having snow, frost, cold, storms, etc., suggestive of winter, as in lack of warmth or cheer,...
 • Wintry

  of or characteristic of winter, resembling winter weather; having snow, frost, cold, storms, etc., suggestive of winter, as in lack of warmth or cheer,...
 • Winy

  of, like, or characteristic of wine., affected by wine.
 • Wipe

  to rub lightly with or on a cloth, towel, paper, the hand, etc., in order to clean or dry the surface of, to rub or draw (something) over a surface, as...
 • Wipe out

  to rub lightly with or on a cloth, towel, paper, the hand, etc., in order to clean or dry the surface of, to rub or draw (something) over a surface, as...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Air Travel

282 lượt xem

A Workshop

1.840 lượt xem

Cars

1.980 lượt xem

School Verbs

293 lượt xem

The Supermarket

1.162 lượt xem

Trucks

180 lượt xem

Plants and Trees

602 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 26/09/22 12:29:48
  check out the balls on this bloke là gì ạ mọi người?
 • 23/09/22 04:44:08
  Cho em hỏi câu Perhaps a bit touristy (trong nghĩa cảnh cặp vợ chồng đang nhìn vào cái bản giới thiệu của một quán ăn hay quán nước gì đó) sau đó họ còn nói (ta cũng là khách du lịch mà) vậy thì câu đó có nghĩa gì ạ?
  • 117590621766445825631
   2 · 24/09/22 09:11:31
 • 20/09/22 12:26:20
  A measly eight-ball nghĩa là gì ạ?
  • Sáu que Tre
   3 · 20/09/22 08:52:50
  • Shifu 师傅
   2 · 22/09/22 09:36:04
 • 18/09/22 08:01:53
  mọi người cho em hỏi là từ sentimentality có nghĩa là gì vậy ạ, e có tra trên cambrigde mà ko hiểu rõ cho lắm ạ
  • Thienn89_tender
   0 · 18/09/22 09:17:43
   • ha_nnhinh
    Trả lời · 21/09/22 01:13:31
 • 19/09/22 10:32:03
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch sang tiếng việt như nào vậy ạ ?
  "mass-market retailing and the promotion of flowers for everyday use permit consumers to help themselves through cash-and-carry merchandising"
  • Shifu 师傅
   2 · 20/09/22 09:32:29
 • 25/08/22 11:52:39
  I want to be back by breakfast là gì vậy anh chị? Em nghĩ ngoài nghĩa trở lại bữa sáng thì nó còn có nghĩa khác nữa đúng không ạ?
  • 101488107170306739142
   0 · 26/08/22 11:17:16
  • illicitaffairs
   0 · 16/09/22 08:44:25
Loading...
Top