Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Facsimile

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

an exact copy, as of a book, painting, or manuscript.
Also called fax. Telecommunications .
a method or device for transmitting documents, drawings, photographs, or the like, by means of radio or telephone for exact reproduction elsewhere.
an image transmitted by such a method.
dropout ( def. 5 ) .

Verb (used with object)

to reproduce in facsimile; make a facsimile of.

Adjective

Also, fax. Telecommunications .
(of an image) copied by means of facsimile
facsimile mail.
(of a method or device) used to produce a facsimile
facsimile transmission.

Antonyms

noun
original

Synonyms

noun
carbon , carbon copy * , chip off old block , clone , copy , copycat * , dead ringer * , ditto * , double , dupe * , duplicate , knock-off , likeness , look-alike , mimeo , miniature , mirror , photocopy , photostat , print , reduplication , replica , replication , repro , ringer , spitting image * , stat , transcript , twin , xerox * , carbon copy , image , reproduction , simulacrum , counterpart , fax , imitation

Các từ tiếp theo

 • Fact

  something that actually exists; reality; truth, something known to exist or to have happened, a truth known by actual experience or observation; something...
 • Fact-finding

  a person who searches impartially for the facts or actualities of a subject or situation, esp. one appointed to conduct an official investigation, as in...
 • Faction

  a group or clique within a larger group, party, government, organization, or the like, party strife and intrigue; dissension, noun, noun, a faction in...
 • Factional

  of a faction or factions., self-interested; partisan, factional interests had obstructed justice .
 • Factionalism

  of a faction or factions., self-interested; partisan, factional interests had obstructed justice .
 • Factious

  given to faction; dissentious, pertaining to or proceeding from faction, adjective, adjective, a factious group was trying to undermine the government...
 • Factiousness

  given to faction; dissentious, pertaining to or proceeding from faction, a factious group was trying to undermine the government ., factious quarrels .
 • Factitious

  not spontaneous or natural; artificial; contrived, made; manufactured, adjective, factitious laughter ; factitious enthusiasm ., a decoration of factitious...
 • Factitiousness

  not spontaneous or natural; artificial; contrived, made; manufactured, factitious laughter ; factitious enthusiasm ., a decoration of factitious flowers...
 • Factitive

  noting or pertaining to verbs that express the idea of making or rendering in a certain way and that take a direct object and an additional word or group...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Sports Verbs

169 lượt xem

Seasonal Verbs

1.323 lượt xem

Neighborhood Parks

337 lượt xem

Musical Instruments

2.188 lượt xem

The Bedroom

323 lượt xem

Mammals I

445 lượt xem

Occupations II

1.506 lượt xem

In Port

192 lượt xem
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2023
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 29/03/23 09:17:04
  Chào mọi người ạ.
  Mọi người có thể giúp em dịch nghĩa của các từ "orbital floor and roof and orbital plate". Em học chuyên ngành mà lên gg dịch không hiểu. Cảm ơn a/c nhiều
 • 26/03/23 09:48:00
  chào mọi người ạ mọi người hiểu được "xu thế là gì không ạ" giải thích cụ thể. Bời vì tra gg mà e đọc vẫn ko hiểu đc xu thế nghĩa là gì ạ huhu<33 nếu đc chân thành cảm ơn các a/c nhìu lm ạ
 • 24/03/23 02:51:20
  Chào mọi người,
  Xin giúp em dịch cụm "a refundable employment tax credit" trong câu sau với ạ "The federal government established the Employee Retention Credit (ERC) to provide a refundable employment tax credit to help businesses with the cost of keeping staff employed." Em dịch là Quỹ tín dụng hoàn thuế nhân công- dịch vậy xong thấy mình đọc còn không hiểu =)) Cảm ơn mọi người
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:13:48
   • Diệu Thu
    Trả lời · 26/03/23 11:16:44
 • 24/03/23 01:37:42
  18. This is the woman ________ the artist said posed as a model for the painting.
  A. who
  B. whom
  C. whose
  D. which
  CHo em xin đáp án và giải thích ạ. Many thanks
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:19:54
   • Hoa Phan
    Trả lời · 25/03/23 06:18:51
  • dienh
   0 · 26/03/23 03:35:00
 • 24/03/23 02:19:22
  em xin đáp án và giải thích ạ
  1 my uncle went out of the house.............ago
  A an hour's half
  B a half of hour
  C half an hour
  D a half hour
  • dienh
   0 · 25/03/23 03:19:12
 • 19/03/23 10:40:27
  em xem phim Suzume no Tojimari có 1 đứa nói trong thì trấn không hiệu sách, không nha sĩ không có "Pub mother" "pub cat's eye"
  but 2 pubs for some reason. Em không hiểu câu đó là gì ạ? Quán ăn cho mèo à? Quán rượu mẹ á? :(((
  • Sáu que Tre
   1 · 23/03/23 09:09:35
Loading...
Top