Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

Ultra

Mục lục

/ˈʌltrə/

Thông dụng

Tính từ

Có quan điểm cực đoan; cực đoan; quá khích

Danh từ

Người cực đoan, phần tử quá khích; người cực hữu (hoặc cực tả)

Chuyên ngành

Kỹ thuật chung

siêu
Rubidium Ultra Stable Oscillator (RUSO)
Bộ tạo dao động bằng Rubidi siêu ổn định
UHF (ultra-high frequency)
siêu cao tần
UHLL (ultra-high-Level language)
ngôn ngữ bậc siêu cao
UHV (ultra-high voltage)
điện áp siêu cao
ULSI (ultra-large scale integration)
sự tích hợp cỡ siêu lớn
Ultra Cold Neutron (UCN)
nơtron siêu lạnh
ultra filtration
sự siêu lọc
Ultra High Quality (imagetechnology) (UHQ)
chất lượng siêu cao
ultra high speed
siêu tốc độ
Ultra Large Scale Integration (ULSI)
tích hợp quy mô siêu lớn
ultra non-euclidian space
không gian siêu phi Ơclit
Ultra Small Aperture Terminal (USAT)
kết cuối có độ mở siêu nhỏ
ultra-centrifugation
sự (quay) siêu ly tâm
ultra-gamma ray
tia siêu gamma
ultra-high frequency (UHF)
siêu cao tần
ultra-high frequency band
dải siêu tần
ultra-high frequency converter
bộ chuyển đổi siêu cao tần
ultra-high frequency generator
máy phát sóng siêu cao tần
ultra-high voltage (UHV)
điện áp siêu cao
ultra-high-Level language (VHLL)
ngôn ngữ bậc siêu cao
ultra-large scale integration (VLSI)
sự tích hợp cỡ siêu lớn
ultra-light computer
máy tính siêu nhẹ
ultra-low frequency
tần số siêu thấp
ultra-microanalysis
phân tích siêu vi lượng
ultra-pure
siêu tinh khiết
ultra-red
thuộc siêu âm
ultra-small
siêu nhỏ
Ultra-Wideband (UWB)
băng siêu rộng

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
all out , drastic , excessive , extremist , fanatical , far-out * , gone * , immoderate , outlandish , out of bounds , outr

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top