Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Converter

Nghe phát âm

Mục lục

/kən'və:tə/

Thông dụng

Danh từ

(kỹ thuật) lò chuyển
(điện học) máy đổi điện
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy ghi chữ số, máy ghi mật mã

Chuyên ngành

Cơ khí & công trình

lò chuyển

Ô tô

bộ biến mô
converter case
vỏ bộ biến mô
converter cover
vỏ bơm bộ biến mô
hydrodynamic torque converter
bộ biến mô thủy lực
torque converter drive place
đường dẫn động bộ biến mô
torque converter housing
vỏ bộ biến mô
đầu chuyển tiếp
đấu nối

Toán & tin

(máy tính ) máy biển, máy đổi (điện)
analog-to-digital converter
máy biến tương tự số
angle-to-digit converter
máy đổi vị trí góc thành dạng chữ số
binary-to-decimal converter
máy biến nhị phân, thập phân (các số nhị phân
code converter
máy đổi mã
data converter
máy biến đổi các số liệu
film converter
máy biến có phin
number converter
máy đổi số (của một hệ thống đếm thành một hệ thống khác)
pulse converter
máy biến xung
radix converter
máy đổi hệ thống đếm
rotating converter
máy đổi điện quay
serial-to-parallel converter
(máy tính ) máy biến nối tiếp - song song

Xây dựng

máy hoán lực
máy mã hóa

Kỹ thuật chung

bộ biến đổi
A/D converter
bộ biến đổi A/D
AC-DC converter
bộ biến đổi AC-DC
analog-to-digital converter (ABC)
bộ biến đổi tương tự-số
balanced converter
bộ biến đổi cân bằng
Bi-Directional Converter (BDC)
bộ biến đổi hai chiều
Block To Raster Converter (BTRC)
bộ biến đổi từ khối sang mành
cascade converter
bộ biến đổi nối cấp
Converter (CONV)
bộ biến đổi, bộ đổi
converter cabinet
hộp bộ biến đổi
converter chip
chip bộ biến đổi
D/A converter
bộ biến đổi D/A
DC-AC converter
bộ biến đổi DC-AC
DC-DC converter
bộ biến đổi DC-DC
digital converter
bộ biến đổi số
eight-bit converter
bộ biến đổi tám bit
electric converter
bộ biến đổi điện
electro-pneumatic converter
bộ biến đổi điện-khí nén
energy converter
bộ biến đổi năng lượng
ferroelectric converter
bộ biến đổi sắt điện
ferroelectric converter
bộ biến đổi xenhen điện
flash analog-digital converter
bộ biến đổi tương tự-số nhanh
frequency converter
bộ biến đổi tần
frequency converter
bộ biến đổi tần số
grating converter
bộ biến đổi mạng lưới
image converter
bộ biến đổi ảnh
infrared image converter
bộ biến đổi ảnh hồng ngoại
Integrated Digital-Analogue Converter (IDAC)
bộ biến đổi số - tương tự liên kết
inverted rotary converter
bộ biến đổi điện quay
inverted rotary converter
bộ biến đổi điện quay đảo
ISDN DC Converter Circuits (IDCC)
Các mạch của bộ biến đổi DC của ISDN
Light Energy Converter (LEC)
bộ biến đổi năng lượng ánh sáng
line-balance converter
bộ biến đổi cân bằng
measuring converter
bộ biến đổi đo lường
MHD converter (magnetohydrodynamicconverter)
bộ biến đổi từ thủy lực học
Multi-Junction Thermal Converter (MJTC)
bộ biến đổi nhiệt đa tiếp giáp
multiple converter
bộ biến đổi nhiều lần
negative impedance converter
bộ biến đổi trở kháng âm
phase converter
bộ biến đổi pha
power converter
bộ biến đổi công suất
Random Access Memory Digital to Analogue Converter (RAMDAC)
bộ biến đổi số - tương tự của nhớ truy nhập ngẫu nhiên
rotary converter
bộ biên đổi điện quay
rotary converter
bộ biến đổi đồng bộ
rotary converter
bộ biến đổi quay
rotary field converter
bộ biến đổi trường quay
rotary phase converter
bộ biến đổi pha quay
scan converter
bộ biến đổi quét
SCR converter
bộ biến đổi dùng tyristo
series converter
bộ biến đổi nối tiếp
sheath-reshaping converter
bộ biến đổi tạo dạng vỏ (ống dẫn sóng)
signal converter
bộ biến đổi tín hiệu
Single-junction thermal converter (SJTC)
bộ biến đổi nhiệt một lớp tiếp giáp
static converter
bộ biến đổi điện tĩnh
static converter
bộ biến đổi tĩnh
synchronous converter
bộ biến đổi điện
synchronous converter
bộ biến đổi quay
thermo-electron converter
bộ biến đổi nhiệt-electron
thermoelectric converter
bộ biến đổi nhiệt
thermoelectric converter
bộ biến đổi nhiệt điện
thermoelectron converter
bộ biến đổi electron nhiệt
UHF converter
bộ biến đổi UHF
ultrasonic converter
bộ biến đổi siêu âm
wave converter
bộ biến đổi sóng
bộ biến đổi điện
electro-pneumatic converter
bộ biến đổi điện-khí nén
inverted rotary converter
bộ biến đổi điện quay
inverted rotary converter
bộ biến đổi điện quay đảo
rotary converter
bộ biên đổi điện quay
static converter
bộ biến đổi điện tĩnh
bộ chuyển đổi
A/D converter
bộ chuyển đổi AD
A/D converter (ADC)
bộ chuyển đổi tương tự-số
ADC converter
bộ chuyển đổi AD
ADC (Analog-to digital Converter)
bộ chuyển đổi tương tự-số
analog digital converter
bộ chuyển đổi AD
analog-to-digital converter
bộ chuyển đổi AD
Analog-to-Digital Converter (ADC)
bộ chuyển đổi tương tự- số
analog-to-frequency converter (AFC)
bộ chuyển đổi tương tự-tần số
balanced converter
bộ chuyển đổi cân bằng
binary-coded decimal-to-decimal converter
bộ chuyển đổi BCD-thập phân
catalytic converter
bộ chuyển đổi bằng xúc tác
catalytic converter
bộ chuyển đổi xúc tác
code converter
bộ chuyển đổi mã
data converter
bộ chuyển đổi đo
Digital to Analog Converter (DAC)
bộ chuyển đổi số - tương tự
facsimile converter
bộ chuyển đổi fax
facsimile transmitting converter
bộ chuyển đổi truyền fax
file converter
bộ chuyển đổi tập tin
fixed converter
bộ chuyển đổi cố định
flash converter
bộ chuyển đổi nhanh
flash converter
bộ chuyển đổi song song
frequency converter
bộ chuyển đổi tần số
frequency shift converter
bộ chuyển đổi dịch tần số
image converter
bộ chuyển đổi ảnh
infrared image converter
bộ chuyển đổi ảnh hồng ngoại
language converter
bộ chuyển đổi ngữ
level converter
bộ chuyển đổi mức
link protocol converter (LPC)
bộ chuyển đổi giao thức liên kết
Low Noise Converter (LNC)
bộ chuyển đổi có tạp âm thấp
LPC (linkprotocol converter)
bộ chuyển đổi giao thức liên kết
magnetic tape converter
bộ chuyển đổi băng từ
magnetohydrodynamic converter (MHDconverter)
bộ chuyển đổi từ thủy động
measuring converter
bộ chuyển đổi đo
measuring converter
bộ chuyển đổi dữ liệu
media converter
bộ chuyển đổi môi trường
mode converter
bộ chuyển đổi chế độ
number converter
bộ chuyển đổi số
parallel converter
bộ chuyển đổi nhanh
parametric converter
bộ chuyển đổi tham số
phase converter
bộ chuyển đổi pha
power converter
bộ chuyển đổi công suất
protocol converter
bộ chuyển đổi giao thức
Protocol Converter for Non-SNA Equipment (PCNE)
Bộ chuyển đổi giao thức cho các thiết bị không phải SNA
pulse converter
bộ chuyển đổi xung
RAMDAC (Randomaccess memory digital to Analog Converter)
bộ chuyển đổi số tương tự RAM
Random Access Memory Digital-to-Analog Converter (RAMDAC)
bộ chuyển đổi số - tương tự RAM
scan converter
bộ chuyển đổi tia quét
serial-parallel converter
bộ chuyển đổi (dữ liệu) từ nối tiếp sang song song
short-wave converter
bộ chuyển đổi sóng ngắn
signal converter
bộ chuyển đổi tín hiệu
synchronous converter
bộ chuyển đổi đồng bộ
transmission interface converter
bộ chuyển đổi giao diện truyền
ultra-high frequency converter
bộ chuyển đổi siêu cao tần
wave converter
bộ chuyển đổi sóng
bộ đổi điện
DC-AC converter
bộ đổi điện DC-AC
electric converter
bộ đổi điện đồng bộ
electro-optical converter
bộ đổi điện quang
grating converter
bộ đổi điện lưới
motor converter
bộ đổi điện từng cấp
synchronous booster converter
bộ đổi điện tăng đồng bộ
synchronous converter
bộ đổi điện đồng bộ
welding converter
bộ đổi điện hàn
bộ xúc tác
cải ứng viên
dụng cụ sưởi
lò thổi
acid Bessemer converter
lò thổi axit
acid Bessemer converter
lò thổi Bessemer axit
acid converter
lò thổi axit
acid converter
lò thổi Bessemer axit
acid converter process
phương pháp lò thổi axit
basic Bessemer converter
lò thổi bazơ
basic Bessemer converter
lò thổi Bessemer bazơ
basic converter
lò thổi bazơ
basic converter
lò thổi Bessemer bazơ
basic-Bessemer converter
lò thổi Thomas
Bessemer converter
lò thổi Bessemer
converter charge
lượng nạp lò thổi
converter mouth
miệng lò thổi
converter tilting
sự làm nghiêng lò thổi
máy đổi điện
Metadyne converter
máy đổi điện Metadyne
motor converter
máy đổi điện động cơ
rotary converter
máy đổi điện quay
rotating converter
máy đổi điện quay
synchronous converter
máy đổi điện đồng bộ
torque converter
máy đổi điện quay

Kinh tế

thiết bị đường hóa
thiết bị hydrozyen

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • bộ chuyển đổi giao thức, link protocol converter (lpc), bộ chuyển đổi giao thức liên kết, lpc ( linkprotocol converter ), bộ chuyển đổi giao thức liên kết
  • giao thức liên kết, link protocol converter (lpc), bộ chuyển đổi giao thức liên kết, lpc ( linkprotocol converter ), bộ chuyển đổi giao thức liên kết
  • lò thổi axit, lò thổi bessemer axit, acid converter process, phương pháp lò thổi axit
  • lò phản ứng biến đổi, thermal converter reactor, lò phản ứng biến đổi nhiệt
  • bộ biến đổi năng lượng, light energy converter (lec), bộ biến đổi năng lượng ánh sáng
  • giao diện truyền, transmission interface converter, bộ chuyển đổi giao diện truyền
  • / phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện /, tương tự-số, adc (analog-to digital converter
  • / phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện /, electron nhiệt, nhiệt điện tử, thermoelectron converter, bộ biến đổi electron nhiệt
  • bộ chuyển đổi sóng, bộ biến đổi sóng, bộ đổi mẫu sóng, short-wave converter, bộ chuyển đổi sóng ngắn
  • Danh từ: bộ chuyển đổi ảnh, bộ biến đổi ảnh, bộ đổi hình, infrared image converter, bộ chuyển đổi ảnh hồng ngoại

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Để đăng câu hỏi, mời bạn ấn vào link này để tham gia vào nhóm Cộng đồng hỏi đáp

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top