Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Xem thêm các từ khác

 • Episodic

  / ¸epi´sɔdik /, Tính từ: (thuộc) đoạn, (thuộc) hồi; (thuộc) tình tiết (trong truyện), chia ra...
 • Episodical

  / ¸epi´sɔdikl /, như episodic,
 • Episodically

  Phó từ: từng đoạn, từng hồi,
 • Episomal

  Tính từ: thuộc thể bổ sung,
 • Episome

  Danh từ: (sinh học) thể bổ sung, Y học: thể bổ sung, episome,
 • Epispadia

  tật lỗ niệu đạo mở trên,
 • Epispadias

  lỗ tiểu lệch trên, tật lỗ niệu đạo mở trên,
 • Epispastic

  / ¸epi´spæstik /, tính từ, (y học) làm giộp da, danh từ, (y học) thuốc giộp da,
 • Episperm

  Danh từ: vỏ (hạt); bao (tinh trùng),
 • Epispinal

  trên cột sống, trên tủy sống,
 • Epispore

  Danh từ: vỏ vách bào tử; vỏ ngoài bào tử,
 • Episporous

  Tính từ: thuộc vỏ vách bào tử; thuộc vỏ ngoài bào tử,
 • Epistarsus

  dị dạng nếp kết mạc,
 • Epistasis

  Danh từ, số nhiều epistases: (sinh học) tính át gen, tương tác gen, dominant epistasis, tính lấn át...
 • Epistasy

  Danh từ: Y học: (sự) lấn át tính di truyền,
 • Epistatic

  Tính từ: (sinh học) lấn át gen,
 • Epistatic gene

  gen át,
 • Epistaxis

  / ¸epi´stæksis /, Danh từ, số nhiều epistaxes: sự chảy máu cam, Y học:...
 • Epistemic

  / ¸epi´sti:mik /, Tính từ: thuộc trí thức,
 • Epistemologist

  / i¸pisti´mɔlədʒist /, danh từ, (triết học) nhà nhận thức luận,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top