Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Unavailing

Mục lục

/¸ʌnə´veiliη/

Thông dụng

Tính từ

Vô ích, không có tác dụng, không có hiệu quả, không thành công; vô tích sự
all our protests were unavailing
tất cả những sự phản kháng của chúng tôi đều vô hiệu quả


Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
barren , empty , exhausted , fruitless , idle , impractical , ineffective , ineffectual , in vain , on a treadmill , save one’s breath , to no avail , to no effect , to no purpose , trifling , trivial , unproductive , unprofitable , unsuccessful , useless , vain , valueless , worthless , bootless

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

 • Unavenged

  / ¸ʌnə´vendʒd /, tính từ, không được báo thù; chưa được báo thù,
 • Unaventurous

  Tính từ: không mạo hiểm, không liều lĩnh,
 • Unavertable

  Tính từ: không thể ngăn ngừa, không thể phòng ngừa (như) unavertible, unavertable decine, sự sa sút...
 • Unaverted

  Tính từ: không ngăn ngừa được, không phòng ngừa được,
 • Unavertible

  Tính từ:,
 • Unavoidability

  / ¸ʌnə¸vɔidə´biliti /,
 • Unavoidable

  / ¸ʌnə´vɔidəbl /, Tính từ: không thể tránh được; tất yếu, Xây dựng:...
 • Unavoidable cost

  chi phí không thể tránh được,
 • Unavoidable costs

  phí tổn cố định, cần thiết, phí tổn không thể tránh,
 • Unavoidable hemorrhage

  xuất huyết rau tiền đạo,
 • Unavoidable loss

  tổn thất không thể tránh, tổn thất không thể tránh,
 • Unavoidablehemorrhage

  xuất huyết rau tiền đạo,
 • Unavoidableness

  / ¸ʌnə´vɔidəbəlnis /, danh từ, tính chất không thể tránh được,
 • Unavoidably

  Phó từ: không thể tránh được, unavoidably absent, vắng mặt không thể tránh được
 • Unavowable

  Tính từ: không thể thú nhận được,
 • Unavowed

  / ¸ʌnə´vaud /, Tính từ: không nói ra, không thể bộc lộ, không thể bộc bạch; không thú nhận,...
 • Unawakened

  Tính từ: không được đánh thức, không được thức tỉnh,
 • Unaware

  / ¸ʌnə´wɛə /, Tính từ: không biết, không có ý thức (về cái gì), Từ...
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top