Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Anh - Anh

Adoration

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

the act of paying honor, as to a divine being; worship.
reverent homage.
fervent and devoted love.

Antonyms

noun
abhorrence , detestation , disrespect , hate

Synonyms

noun
admiration , amore , ardor , attachment , crush , devotion , esteem , estimation , exaltation , glorification , hankering , honor , idolatry , idolization , infatuation , pash , passion , puppy love * , reverence , shine * , veneration , weakness * , worship , worshipping , yen * , love

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • the worship or adoration of icons.
 • the worship or adoration of icons.
 • a profound reverence for great people or their memory., extravagant or excessive admiration for a personal hero., noun, adoration , apotheosis , breathless adoration , deification , exaggerated respect , idolization , worship
 • the religious worship of idols., excessive or blind adoration
 • to regard with blind adoration, devotion, etc., to worship as a god., to practice idolatry, to idolize as did ancient greece and rome .
 • to regard with blind adoration, devotion, etc., to worship as a god., to practice idolatry, noun, to idolize as did ancient greece and rome ., reverence , veneration , worship
 • consecrated; sacred; holy; sanctified, worthy of adoration
 • consecrated; sacred; holy; sanctified, worthy of adoration
 • an image or other material object representing a deity to which religious worship is addressed
 • to regard with blind adoration, devotion, etc., to worship as a god., to practice idolatry

Các từ tiếp theo

 • Adore

  to regard with the utmost esteem, love, and respect; honor., to pay divine honor to; worship, to like or admire very much, to worship., verb, verb, to...
 • Adored

  to regard with the utmost esteem, love, and respect; honor., to pay divine honor to; worship, to like or admire very much, to worship., to adore god .,...
 • Adorer

  to regard with the utmost esteem, love, and respect; honor., to pay divine honor to; worship, to like or admire very much, to worship., to adore god .,...
 • Adorn

  to decorate or add beauty to, as by ornaments, to make more pleasing, attractive, impressive, etc.; enhance, verb, verb, garlands of flowers adorning their...
 • Adorned

  provided with something intended to increase its beauty or distinction[ant: unadorned ], adjective, adjective, unadorned , marred, decked , garnished...
 • Adornment

  something that adds attractiveness; ornament; accessory, ornamentation; embellishment, noun, noun, the adornments and furnishings of a room ., personal...
 • Adown

  down.
 • Adrenal

  of or produced by the adrenal glands., situated near or on the kidneys; suprarenal., adrenal gland.
 • Adrenalin

  a catecholamine secreted by the adrenal medulla in response to stress (trade name adrenalin); stimulates autonomic nerve action[syn: epinephrine ]
 • Adrenaline

  epinephrine ( def. 1 ) .

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Cars

1.975 lượt xem

The Human Body

1.566 lượt xem

Energy

1.650 lượt xem

Seasonal Verbs

1.315 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

A Workshop

1.835 lượt xem

The Baby's Room

1.407 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 24/07/21 01:40:53
  mọi người ơi cho em hỏi cụm collocation "city skyline" là gì ạ?
  Cám ơn trước ạ
  • dienh
   0 · 25/07/21 07:10:49
 • 20/07/21 04:39:57
  Mọi người ơi cho em hỏi muốn tìm từ đồng nghĩa việt-việt thì làm cách nào ạ?(think)
  Huy Quang đã thích điều này
 • 17/07/21 03:45:51
  R buổi chiều vui vẻ..
  Xin nhờ các cao nhân tư vấn giúp em, cái two-by-two ở đây hiểu thế nào ạ. Ngữ cảnh: bốc xếp hàng hóa. Em cám ơn
  "It is not allowed to join several unit loads together with any fixation method. A unit load shall
  always be handled as a separate unit and never joining together two-by-two. This is valid for both
  horizontal and vertical joining for unit loads. This requirement is also applicable for filling solutions,
  except for load safety reasons.
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   1 · 18/07/21 10:22:25
   • midnightWalker
    Trả lời · 20/07/21 09:52:37
  • NguyenQuoc
   0 · 25/07/21 12:47:18
 • 16/07/21 09:01:24
  Mọi người ơi cho em hỏi trong câu này:
  It is said that there are 2 types of people of humans in this world.
  A drive to "life" - humans who are ruled by "Eros"
  A drive to "death" - humans who are rules by "Thanatos"
  Thì từ drive ở đây em dùng "động lực" có được không ạ? Vì nếu dùng động lực em vẫn thấy nó chưa chính xác lắm í
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   2 · 18/07/21 10:27:26
   • ZiPei
    Trả lời · 1 · 19/07/21 04:42:36
 • 18/07/21 06:18:28
  " rotator cuff " nghĩa là chóp xoay phải không các bạn?
 • 12/07/21 02:36:41
  Every move must have a purpose
  • Danny Lê
   1 · 13/07/21 03:32:35
Loading...
Top