Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Anh - Anh

Adroit

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Adjective

expert or nimble in the use of the hands or body.
cleverly skillful, resourceful, or ingenious
an adroit debater.

Antonyms

adjective
awkward , clumsy , dense , inept , stupid , unskilled

Synonyms

adjective
adept , apt , artful , clean , clever , crack * , crackerjack * , cunning , cute , deft , dexterous , expert , foxy * , good , handy , hot tamale , ingenious , masterful , neat * , nifty * , nimble , on the ball * , on the beam , proficient , quick on the trigger , quick on the uptake , quick-witted , savvy , sharp , skillful , slick , smart , up * , up to speed , whiz * , wizard , facile , able , brainy , canny , dextrous , finished , intelligent , polished , quick , ready , resourceful , shrewd , skilled , suave , urbane , witty

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • skillful; dexterous; adroit.
 • expert or nimble in the use of the hands or body., cleverly skillful, resourceful, or ingenious, an adroit debater .
 • expert or nimble in the use of the hands or body., cleverly skillful, resourceful, or ingenious, noun, an adroit debater ., deftness , dexterity , skill , cleverness , ability , dexterousness , prowess , sleight
 • in underhand or evil schemes; cunning; deceitful; sly., obsolete . skillful; ingenious; dexterous., adjective, adjective, honest , naive , unclever , artless , guileless , undesigning, adroit , artful , astute , cagey , calculating , canny ,...
 • adjective
 • or manifesting tact, adjective, adjective, a tactful person ; a tactful reply ., careless , indiscreet , tactless , unthoughtful, adroit , aware , cautious , civil , considerate , courteous , deft , delicate , diplomatic , discreet , gentle , judicious...
 • skilled; proficient; expert, a skilled or proficient person; expert., adjective, adjective, noun, an adept juggler ., awkward , clumsy , incompetent , inept , unskilled, accomplished , ace * , adroit
 • expert or nimble in the use of the hands or body., cleverly skillful, resourceful, or ingenious, adjective, adjective, an adroit
 • bright; having sharp or quick intelligence; able., superficially skillful, witty, or original in character or construction; facile, showing inventiveness or originality; ingenious, adroit
 • bright; having sharp or quick intelligence; able., superficially skillful, witty, or original in character or construction; facile, showing inventiveness or originality; ingenious, adroit

Các từ tiếp theo

 • Adroitly

  expert or nimble in the use of the hands or body., cleverly skillful, resourceful, or ingenious, an adroit debater .
 • Adroitness

  expert or nimble in the use of the hands or body., cleverly skillful, resourceful, or ingenious, noun, an adroit debater ., deftness , dexterity , skill...
 • Adscititious

  added or derived from an external source; additional., adjective, adventitious , supervenient
 • Adsorb

  to gather (a gas, liquid, or dissolved substance) on a surface in a condensed layer, charcoal will adsorb gases .
 • Adsorbate

  a substance that is adsorbed.
 • Adsorbent

  to gather (a gas, liquid, or dissolved substance) on a surface in a condensed layer, charcoal will adsorb gases .
 • Adsorption

  to gather (a gas, liquid, or dissolved substance) on a surface in a condensed layer, charcoal will adsorb gases .
 • Adulate

  to show excessive admiration or devotion to; flatter or admire servilely., verb, apple polish , brown-nose , fall all over , fawn , gush , kiss feet ,...
 • Adulation

  to show excessive admiration or devotion to; flatter or admire servilely., noun, noun, abuse , criticism, applause , audation , blandishment , bootlicking...
 • Adulator

  to show excessive admiration or devotion to; flatter or admire servilely., noun, courtier , flatterer , toady

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Construction

2.676 lượt xem

At the Beach I

1.816 lượt xem

Energy

1.650 lượt xem

Seasonal Verbs

1.315 lượt xem

The Family

1.409 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

The Kitchen

1.161 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 28/07/21 02:51:17
  helu Rừng,
  Các bro cho em hỏi "Sanitary wood" là loại gỗ gì ạ, em tra cứu không ra. Thanks all
 • 26/07/21 06:06:28
  mọi người cho mình hỏi cấu trúc nói trong câu: " There was this young pretty employee wanted by "
  >> thì young pretty hay pretty young đúng vậy.
  Xem thêm 1 bình luận
  • Vũ Triều
   1 · 26/07/21 11:37:32
   • anhvuktkt7
    Trả lời · 27/07/21 04:45:11
  • PBD
   2 · 27/07/21 05:04:56
   • anhvuktkt7
    Trả lời · 27/07/21 04:44:49
 • 24/07/21 01:40:53
  mọi người ơi cho em hỏi cụm collocation "city skyline" là gì ạ?
  Cám ơn trước ạ
  • dienh
   0 · 25/07/21 07:10:49
 • 20/07/21 04:39:57
  Mọi người ơi cho em hỏi muốn tìm từ đồng nghĩa việt-việt thì làm cách nào ạ?(think)
  Huy Quang đã thích điều này
 • 17/07/21 03:45:51
  R buổi chiều vui vẻ..
  Xin nhờ các cao nhân tư vấn giúp em, cái two-by-two ở đây hiểu thế nào ạ. Ngữ cảnh: bốc xếp hàng hóa. Em cám ơn
  "It is not allowed to join several unit loads together with any fixation method. A unit load shall
  always be handled as a separate unit and never joining together two-by-two. This is valid for both
  horizontal and vertical joining for unit loads. This requirement is also applicable for filling solutions,
  except for load safety reasons.
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   1 · 18/07/21 10:22:25
   • midnightWalker
    Trả lời · 20/07/21 09:52:37
  • NguyenQuoc
   0 · 25/07/21 12:47:18
 • 16/07/21 09:01:24
  Mọi người ơi cho em hỏi trong câu này:
  It is said that there are 2 types of people of humans in this world.
  A drive to "life" - humans who are ruled by "Eros"
  A drive to "death" - humans who are rules by "Thanatos"
  Thì từ drive ở đây em dùng "động lực" có được không ạ? Vì nếu dùng động lực em vẫn thấy nó chưa chính xác lắm í
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   2 · 18/07/21 10:27:26
   • ZiPei
    Trả lời · 1 · 19/07/21 04:42:36
Loading...
Top