Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
Live Searches
 • Từ điển Anh - Anh

Adrift

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Adjective, adverb

floating without control; drifting; not anchored or moored
The survivors were adrift in the rowboat for three days.
lacking aim, direction, or stability.

Antonyms

adverb
anchored , stable , tied down , determined , purposeful , on course , on target

Synonyms

adverb
afloat , drifting , loose , unanchored , unmoored , aimless , directionless , goalless , purposeless , amiss , astray , erring , wrong , aweigh , derelict , insecure , straying , wandering

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • a shipwrecked person., anything cast adrift or thrown away., an outcast., cast adrift., thrown away., noun, derelict , leper , maroon , outcast , outlaw , pariah , renegade , reprobate , shipwreck , waif
 • to or toward the sea; seaward., at sea. sea ( def. 10 ) ., adjective, addled , adrift , befuddled , bewildered , confused , puzzled , sailing , uncertain
 • a vessel loaded with combustibles and explosives, ignited, and set adrift to destroy an enemy's ships or constructions.
 • without control; drifting; not anchored or moored, lacking aim, direction, or stability., adverb, adverb, the survivors were adrift in the rowboat for three days ., anchored , stable , tied down , determined , purposeful , on course , on target,...
 • confused as to time or place; out of touch, adjective, adjective, therapy for disoriented patients ., balanced , oriented , settled , understanding , unpuzzled, adrift

Các từ tiếp theo

 • Adroit

  expert or nimble in the use of the hands or body., cleverly skillful, resourceful, or ingenious, adjective, adjective, an adroit debater ., awkward , clumsy...
 • Adroitly

  expert or nimble in the use of the hands or body., cleverly skillful, resourceful, or ingenious, an adroit debater .
 • Adroitness

  expert or nimble in the use of the hands or body., cleverly skillful, resourceful, or ingenious, noun, an adroit debater ., deftness , dexterity , skill...
 • Adscititious

  added or derived from an external source; additional., adjective, adventitious , supervenient
 • Adsorb

  to gather (a gas, liquid, or dissolved substance) on a surface in a condensed layer, charcoal will adsorb gases .
 • Adsorbate

  a substance that is adsorbed.
 • Adsorbent

  to gather (a gas, liquid, or dissolved substance) on a surface in a condensed layer, charcoal will adsorb gases .
 • Adsorption

  to gather (a gas, liquid, or dissolved substance) on a surface in a condensed layer, charcoal will adsorb gases .
 • Adulate

  to show excessive admiration or devotion to; flatter or admire servilely., verb, apple polish , brown-nose , fall all over , fawn , gush , kiss feet ,...
 • Adulation

  to show excessive admiration or devotion to; flatter or admire servilely., noun, noun, abuse , criticism, applause , audation , blandishment , bootlicking...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Seasonal Verbs

1.315 lượt xem

Team Sports

1.530 lượt xem

A Workshop

1.835 lượt xem

The Baby's Room

1.407 lượt xem

The Supermarket

1.140 lượt xem

Highway Travel

2.651 lượt xem

The Family

1.409 lượt xem

Cars

1.975 lượt xem

Outdoor Clothes

230 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 24/07/21 01:40:53
  mọi người ơi cho em hỏi cụm collocation "city skyline" là gì ạ?
  Cám ơn trước ạ
  • dienh
   0 · 25/07/21 07:10:49
 • 20/07/21 04:39:57
  Mọi người ơi cho em hỏi muốn tìm từ đồng nghĩa việt-việt thì làm cách nào ạ?(think)
  Huy Quang đã thích điều này
 • 17/07/21 03:45:51
  R buổi chiều vui vẻ..
  Xin nhờ các cao nhân tư vấn giúp em, cái two-by-two ở đây hiểu thế nào ạ. Ngữ cảnh: bốc xếp hàng hóa. Em cám ơn
  "It is not allowed to join several unit loads together with any fixation method. A unit load shall
  always be handled as a separate unit and never joining together two-by-two. This is valid for both
  horizontal and vertical joining for unit loads. This requirement is also applicable for filling solutions,
  except for load safety reasons.
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   1 · 18/07/21 10:22:25
   • midnightWalker
    Trả lời · 20/07/21 09:52:37
  • NguyenQuoc
   0 · 25/07/21 12:47:18
 • 16/07/21 09:01:24
  Mọi người ơi cho em hỏi trong câu này:
  It is said that there are 2 types of people of humans in this world.
  A drive to "life" - humans who are ruled by "Eros"
  A drive to "death" - humans who are rules by "Thanatos"
  Thì từ drive ở đây em dùng "động lực" có được không ạ? Vì nếu dùng động lực em vẫn thấy nó chưa chính xác lắm í
  Huy Quang đã thích điều này
  • PBD
   2 · 18/07/21 10:27:26
   • ZiPei
    Trả lời · 1 · 19/07/21 04:42:36
 • 18/07/21 06:18:28
  " rotator cuff " nghĩa là chóp xoay phải không các bạn?
 • 12/07/21 02:36:41
  Every move must have a purpose
  • Danny Lê
   1 · 13/07/21 03:32:35
Loading...
Top