Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Blah

Nghe phát âm

Mục lục

/bla:/

Thông dụng

Danh từ

(từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lời nói huênh hoang, ba hoa
Nói vân vân và vân vân...

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
banausic , bland , boring , dim , dreary , humdrum , monotone , monotonous , pedestrian , plodding , yawn producing , bunk , drab , dull , flat , lifeless , nonsense , tedious , uninspiring , vapid , yawn

Từ trái nghĩa

adjective
exciting , full of life , spirited

Xem thêm các từ khác

 • Blain

  / blein /, Danh từ: (y học) mụn mủ, mụn rộp,
 • Blaine apparutes

  thiết bị đo độ thấm khí,
 • Blaine fineness

  độ mịn,
 • Blaine test

  thí nghiệm độ mịn,
 • Blaiza

  sa thạch rắn, cát kết cứng,
 • Blaize

  cát kết cứng,
 • Blamable

  / ´bleiməbl /, tính từ, Đáng khiển trách, đáng trách mắng, Từ đồng nghĩa: adjective, Từ...
 • Blame

  / bleim /, Danh từ: sự khiển trách; lời trách mắng, lỗi; trách nhiệm, Ngoại...
 • Blamed

  ,
 • Blameful

  / ´bleimful /, như blameworthy, Từ đồng nghĩa: adjective, blamable , censurable , culpable , guilty , reprehensible
 • Blamefulness

  / ´bleimfulnis /,
 • Blameless

  / ´bleimlis /, Tính từ: không khiển trách được, không chê được, Từ đồng...
 • Blamelessly

  Phó từ: không thể chê được, their wedding festivities were blamelessly arranged, lễ cưới của họ...
 • Blamelessness

  / ´bleimlisnis /,
 • Blames

  ,
 • Blameworthiness

  / ´bleim¸wə:ðinis /,
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top