Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

 • Từ điển Anh - Anh

Abstraction

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

an abstract or general idea or term.
the act of considering something as a general quality or characteristic, apart from concrete realities, specific objects, or actual instances.
an impractical idea; something visionary and unrealistic.
the act of taking away or separating; withdrawal
The sensation of cold is due to the abstraction of heat from our bodies.
secret removal, esp. theft.
absent-mindedness; inattention; mental absorption.
Fine Arts .
the abstract qualities or characteristics of a work of art.
a work of art, esp. a nonrepresentational one, stressing formal relationships.

Synonyms

noun
absorption , aloofness , brooding , cogitation , consideration , contemplation , daydreaming , detachment , engrossment , entrancement , musing , pensiveness , pondering , preoccupation , reflecting , reflection , remoteness , reverie , ruminating , thinking , trance , absent-mindedness , bemusement , brown study , muse , study

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

 • to bewilder or confuse (someone)., noun, absent-mindedness , abstraction
 • product obtained from the condensation of vapors in distillation., any concentration, essence, or abstraction.
 • deep, serious absorption in thought, noun, lost in a brown study , she was oblivious to the noise ., absorption , abstraction
 • lack of attention; negligence., an act of neglect., noun, abstraction
 • absentminded
 • to attribute human nature or character to (an inanimate object or an abstraction), as in speech or writing., to represent (a thing or abstraction
 • happening, etc.; preoccupied to the extent of being unaware of one's immediate surroundings., noun, absorption , abstraction , distraction , dreaminess , forgetfulness , heedlessness...
 • to appropriate fraudulently to one's own use, as money or property entrusted to one's care., noun, noun, compensation , pay , reimbursement , return, abstraction
 • the act of embodying., the state or fact of being embodied., a person, being, or thing embodying a spirit, principle, abstraction
 • lineage, something extracted; extract., noun, noun, the extraction of a molar ., to be of foreign extraction ., addition , insertion , introduction, abstraction , derivation...

Xem tiếp các từ khác

 • Abstractionism

  the practice and theory of abstract art.
 • Abstractionist

  a person who produces abstract works of art., showing abstract characteristics in art; tending toward abstractionism.
 • Abstractness

  thought of apart from concrete realities, specific objects, or actual instances, expressing a quality or characteristic apart from any specific object...
 • Abstruse

  hard to understand; recondite; esoteric, obsolete . secret; hidden., adjective, adjective, abstruse theories ., clear , concrete , easy , lucid , obvious...
 • Abstruseness

  hard to understand; recondite; esoteric, obsolete . secret; hidden., abstruse theories .
 • Absurd

  utterly or obviously senseless, illogical, or untrue; contrary to all reason or common sense; laughably foolish or false, the quality or condition of existing...
 • Absurdity

  the state or quality of being absurd., something absurd., noun, noun, logic , reason , reasonableness , sense, applesauce * , bs , bull * , crap , craziness...
 • Abulia

  a symptom of mental disorder involving impairment or loss of volition.
 • Abundance

  an extremely plentiful or oversufficient quantity or supply, overflowing fullness, affluence; wealth, physics, chemistry . the number of atoms of one isotope...
 • Abundant

  present in great quantity; more than adequate; oversufficient, well supplied; abounding, richly supplied, adjective, adjective, an abundant supply of water...

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Seasonal Verbs

1.311 lượt xem

The Bathroom

1.523 lượt xem

The Baby's Room

1.406 lượt xem

Occupations II

1.500 lượt xem

A Workshop

1.833 lượt xem

Cars

1.967 lượt xem

Everyday Clothes

1.349 lượt xem

Restaurant Verbs

1.397 lượt xem

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
 • 18/05/21 07:24:04
  Loài người cho em hỏi:
  Nghĩa chung của từ "locker key" là gì ạ?
  Đa tạ!
  103335149877650805236 đã thích điều này
 • 14/05/21 07:57:44
  Các bác cho em hỏi, MS trong câu này là viết tắt của cái gì vậy ạ? "We received an appeal request from Benjamin C. Matthews, MS, ARNP on 05/12/2021" ARNP thì e biết rồi, điều dưỡng nâng cao còn MS thì tìm chưa ra. Cảm ơn các bác!
  • YuhMin
   3 · 14/05/21 10:31:45
 • 13/05/21 02:38:44
  mọi người cho em hỏi, có 1 chức danh vậy dịch sao ạ: Intermodal Facility Design Manager (Em tạm dịch: Chủ nhiệm thiết kế Cơ sở Liên Phương thức được không ạ?)
  • Bibi
   0 · 17/05/21 08:44:52
 • 11/05/21 09:46:23
  Mọi người dịch hộ em câu này sang English với "Chuẩn cảm biến là phép đo nhằm mục đích xác lập mối quan hệ giữa giá trị s đo được của đại lượng điện ở đầu ra và giá trị m của đại lượng đo có tính đến các yếu tố ảnh hưởng"
  Em cám ơn ạ
  • dienh
   1 · 12/05/21 08:24:23
 • 06/05/21 09:34:43
  Các bác trong Rừng ơi cho em hỏi "trung lưu của dòng sông" tiếng Anh là gì vậy? Dùng "downstream" có được không ạ?
  rungvn đã thích điều này
  Xem thêm 1 bình luận
  • dienh
   3 · 06/05/21 07:09:32
  • Hieudt
   0 · 07/05/21 10:47:31
 • 07/05/21 09:22:07
  Các bác cho em hỏi "Underwater Movement" dịch hán việt là gì ạ?
Loading...
Top