Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Xem thêm các từ khác

 • Likableness

  / ´laikəbəlnis /, danh từ, tính dễ thương, tính đáng yêu,
 • Like

  / laik /, Tính từ: giống nhau, như nhau, Giới từ: như, giống như, thực...
 • Like-minded

  / ´laik¸maindid /, tính từ, cùng một khuynh hướng, cùng một mục đích, có cùng ý kiến, khẩu vị hoặc ý định, giống tính...
 • Like-mindedness

  Danh từ: sự cùng một khuynh hướng, sự cùng một mục đích, sự có ý kiến giống nhau; sự giống...
 • Like a basket of chips

  Thành Ngữ:, like a basket of chips, (từ mỹ,nghĩa mỹ), (đùa cợt) rất có duyên, rất dễ thương
 • Like a bat out of hell

  Thành Ngữ:, like a bat out of hell, thật nhanh, ba chân bốn cẳng
 • Like a bear with a sore head

  Thành Ngữ:, like a bear with a sore head, cáu kỉnh, gắt gỏng
 • Like a cat on hot bricks

  Thành Ngữ:, like a cat on hot bricks, khắc khoải lo âu
 • Like a dose of salts

  Thành Ngữ:, like a dose of salts, rất nhanh, nhanh đến nỗi không ngờ
 • Like a drowned rat

  Thành Ngữ:, like a drowned rat, drown
 • Like a duck in a thunderstorm

  Thành Ngữ:, like a duck in a thunderstorm, ngơ ngác thểu não như gà nuốt dây thun
 • Like a duck to water

  Thành Ngữ:, like a duck to water, tha hồ vẫy vùng, như cá gặp nước
 • Like a fish out of water

  Thành Ngữ:, like a fish out of water, water
 • Like a hen with one chicken

  Thành Ngữ:, like a hen with one chicken, tất cả bận rộn, lăng xăng rối rít
 • Like a house on fire

  Thành Ngữ:, like a house on fire, rất nhanh, mạnh mẽ
 • Like a hundred of bricks

  Thành Ngữ:, like a hundred of bricks, (thông tục) với tất cả sức mạnh có thể đè bẹp được
 • Like a knife through butter

  Thành Ngữ:, like a knife through butter, dễ như bỡn, dễ như trở bàn tay, dễ như lấy đồ trong túi...
 • Like a lamb (to the slaughter)

  Thành Ngữ:, like a lamb ( to the slaughter ), hiền lành ngoan ngoãn
 • Like a lamplighter

  Thành Ngữ:, like a lamplighter, rất nhanh
Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top