Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

Agreeable

Nghe phát âm

Mục lục

/ə´gri:əbl/

Thông dụng

Tính từ

Dễ chịu, dễ thương
agreeable weather
thời tiết dễ chịu
agreeable voice
giọng dễ thương
(thông tục) vui lòng, sẵn sàng, tán thành, sẵn sàng đồng ý
to be agreeable to someone's proposal
sẵn sàng tán thành lời đề nghị của ai
Agreeable to hợp với, thích hợp với
to be agreeable to the taste
hợp với với sở thích
to make oneself agreeable to somebody
cố gắng làm vừa lòng ai, cố gắng làm vui lòng ai

Chuyên ngành

Xây dựng

dễ chịu

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
acceptable , dandy , delicious , delightful , enjoyable , fair , fine , gratifying , hunky-dory , mild , nice , peach , peachy * , pleasant , pleasurable , pleasureful , pussycat , ready , satisfying , spiffy * , swell * , to one’s liking , to one’s taste , welcome , befitting , compatible , congruous , consistent , consonant , fitting , proper , acquiescent , amenable , approving , complying , concurring , congenial , consenting , favorable , grateful , in accord , responsive , sympathetic , well-disposed , willing , good , pleasing , affable , cordial , genial , good-natured , good-tempered , sociable , warm , accordant , conformable , correspondent , corresponding , harmonious , game , minded , accommodating , complaisant , indulgent , accord , alliance , amiable , appealing , avowal , charming , charter , compliant , conformable to , consentient , dulcify , promise , suitable , writ

Từ trái nghĩa

adjective
disagreeable , discordant , distasteful , harsh , hateful , mean , nasty , offensive , unpleasant , incompatible , incongruous , unsuitable , repugnant , unwilling

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top