Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến

Các từ tiếp theo

 • Distasteful

  unpleasant, offensive, or causing dislike, unpleasant to the taste, showing distaste or dislike., adjective, adjective, a distasteful chore ., a distasteful...
 • Distemper

  veterinary pathology ., a deranged condition of mind or body; a disorder or disease, disorder or disturbance, esp. of a political nature., obsolete . to...
 • Distend

  to expand by stretching, as something hollow or elastic, to spread in all directions; expand; swell, verb, verb, habitual overeating had distended his...
 • Distended

  increased, as in size, volume, etc.; expanded; dilated, swollen, by or as by internal pressure, out of normal size or shape; protuberant, adjective, the...
 • Distensibility

  capable of being distended.
 • Distensible

  capable of being distended.
 • Distension

  the act of distending or the state of being distended.
 • Distich

  a unit of two lines of verse, usually a self-contained statement; couplet., a rhyming couplet.
 • Distichous

  botany . arranged alternately in two vertical rows on opposite sides of an axis, as leaves., zoology . divided into two parts.
 • Distil

  distill., undergo condensation; change from a gaseous to a liquid state and fall in drops; "water condenses"; "the acid distills at a specific temperature"[syn:...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 26/09/22 12:29:48
  check out the balls on this bloke là gì ạ mọi người?
 • 23/09/22 04:44:08
  Cho em hỏi câu Perhaps a bit touristy (trong nghĩa cảnh cặp vợ chồng đang nhìn vào cái bản giới thiệu của một quán ăn hay quán nước gì đó) sau đó họ còn nói (ta cũng là khách du lịch mà) vậy thì câu đó có nghĩa gì ạ?
  • 117590621766445825631
   2 · 24/09/22 09:11:31
 • 20/09/22 12:26:20
  A measly eight-ball nghĩa là gì ạ?
  • Sáu que Tre
   3 · 20/09/22 08:52:50
  • Shifu 师傅
   2 · 22/09/22 09:36:04
 • 18/09/22 08:01:53
  mọi người cho em hỏi là từ sentimentality có nghĩa là gì vậy ạ, e có tra trên cambrigde mà ko hiểu rõ cho lắm ạ
  • Thienn89_tender
   0 · 18/09/22 09:17:43
   • ha_nnhinh
    Trả lời · 21/09/22 01:13:31
 • 19/09/22 10:32:03
  Mọi người cho em hỏi câu này dịch sang tiếng việt như nào vậy ạ ?
  "mass-market retailing and the promotion of flowers for everyday use permit consumers to help themselves through cash-and-carry merchandising"
  • Shifu 师傅
   2 · 20/09/22 09:32:29
 • 25/08/22 11:52:39
  I want to be back by breakfast là gì vậy anh chị? Em nghĩ ngoài nghĩa trở lại bữa sáng thì nó còn có nghĩa khác nữa đúng không ạ?
  • 101488107170306739142
   0 · 26/08/22 11:17:16
  • illicitaffairs
   0 · 16/09/22 08:44:25
Loading...
Top