Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

Burning point

Mục lục

Xây dựng

điểm bốc cháy

Kỹ thuật chung

điểm bốc cháy
điểm cháy

Giải thích EN: The lowest temperature at which an inflammatory oil will light when a burning match is held near its exposed surface; used in safety tests.Giải thích VN: Nhiệt độ thấp nhất mà tại đó một chất dễ bắt lửa sẽ bốc cháy khi một que diêm đang cháy được đưa lại gần bề mặt của nó; được dùng trong các thí nghiệm về an toàn.

Địa chất

điểm bắt lửa, điểm bốc cháy, tốc độ cháy

Thuộc thể loại

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top