Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Việt

Used

Mục lục

/ju:zd/

Thông dụng

Tính từ

Đã dùng, đã sử dụng
Thường dùng, đang dùng
Cũ, dùng rồi (quần áo, ô tô..)
used clothes
áo quần cũ
( + to something/doing something) đã chấp nhận cái gì, quen với cái gì
after three weeks she had got used to the extreme heat here
sau ba tuần, cô ta đã quen với thời tiết rất nóng bức ở đây
used to danger
quen với nguy hiểm

Chuyên ngành

Điện tử & viễn thông

được dùng

Kinh tế

đã cũ
đã dùng rồi
đã qua tay

Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
hand-me-down , nearly new , not new , passed down , pre-owned , recycled , worn , habituated , wont , accepted , consumed , old , secondhand , shopworn

Xem thêm các từ khác

Điều khoản Nhóm phát triển
Rừng Từ điển trực tuyến © 2024
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
Loading...
Top