Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Việt

Tractable

Mục lục

/´træktəbl/

Thông dụng

Tính từ

Dễ hướng dẫn, dễ điều khiển, dễ kiểm soát
Dễ bảo, dễ dạy, dễ sai khiến
(từ hiếm,nghĩa hiếm) dễ vận dụng, dễ dùng, dễ làm, dễ xử lý
tractable metals
những kim loại dễ xử lý


Các từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
acquiescent , amenable , biddable , complaisant , compliant , controllable , docile , ductile , facile , flexible , game , going along with , governable , hanging loose , malleable , meek , obedient , persuadable , plastic , pliable , pliant , putty in hands , rolling with punches , subdued , submissive , tame , tractile , willing , workable , yielding , conformable , supple , gentle , manageable

Từ trái nghĩa

adjective
intractable , obstinate , stubborn , uncontrollable , unmanageable , unruly

Các từ tiếp theo

 • Tractable metal

  kim loại dễ gia công,
 • Tractarian

  Danh từ: cuộc vận động tôn giáo ở anh xuất phát từ oxford ( 1823 - 1824), Tính...
 • Tractarianism

  Danh từ: những nguyên lý của cuộc vận động tôn giáo ở anh xuất phát từ oxford ( 1823 - 1824),...
 • Tractate

  Danh từ: luận văn,
 • Tractile

  / ´træktail /, tính từ, dễ vuốt dài, dễ kéo dài,
 • Traction

  / trækʃn /, Danh từ: sự kéo; sức kéo; lực kéo, (y học) phương pháp điều trị bằng kéo chân,...
 • Traction-engine

  / ´trækʃən¸endʒin /, danh từ, xe chạy bằng động cơ hơi nước hoặc động cơ diezen (trước đây dùng để kéo các khối...
 • Traction-type

  pu-li dẫn động (có pu-li dẫn động),
 • Traction alopecia

  rụng tóc do kéo,
 • Traction aneurysm

  phình mạch do kéo,

Từ điển tiếng Anh bằng hình ảnh

Energy

1.658 lượt xem

Team Sports

1.530 lượt xem

Cars

1.977 lượt xem

Describing Clothes

1.036 lượt xem

Restaurant Verbs

1.400 lượt xem

Seasonal Verbs

1.316 lượt xem

Vegetables

1.297 lượt xem

Bikes

724 lượt xem

Individual Sports

1.742 lượt xem
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi tại đây

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 22/09/21 08:50:48
  Trong khi đọc truyện em thấy câu chỉ vóc dáng, "well-ordered prime look. seedy-looking style". Thì dịch như thế nào mang tính cà khịa nhất ạ ?
 • 21/09/21 11:28:10
  Cho mình hỏi từ "thoát văn" có nghĩa là gì vậy ạ?
 • 19/09/21 07:44:57
  I am different...Belonging takes work
  Câu này dịch nghĩa sao vậy cả nhà!
  • Bibi
   0 · 21/09/21 01:47:55
 • 18/09/21 06:08:37
  Câu này dịch sao vậy ạ
  The three Casts began to vibrate rapidly. Black Resonance!
 • 16/09/21 12:22:01
  Cho em hỏi "Planning team overseas workshop" nghĩa là gì thế ạ?
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 08:13:04
 • 14/09/21 02:38:38
  Chào anh chị, Anh chị giúp em dịch cụm này với ạ:
  'Opprobrium from the atrium''
  Cụm này trong 1 bài báo về world bank ạ>>>>>
  • Sáu que Tre
   0 · 17/09/21 07:39:03
  • dienh
   1 · 17/09/21 01:35:25
Loading...
Top