Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
  • Từ điển Anh - Anh

Abridgment

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Noun

a shortened or condensed form of a book, speech, etc., that still retains the basic contents
an abridgment of Tolstoy's War and Peace.
the act or process of abridging.
the state of being abridged.
reduction or curtailment
abridgment of civil rights.

Synonyms

noun
abstract , brief , condensation , epitome , breviary , compend , compendium , curtailment , decrease , digest , diminution , lessening , outline , reduction , sketch , summary , synopsis

Tham khảo thêm từ có nội dung liên quan

  • contents, the act or process of abridging., the state of being abridged., reduction or curtailment, noun, noun, an abridgment of tolstoy 's war and peace ., abridgment...
  • contents, the act or process of abridging., the state of being abridged., reduction or curtailment, noun, an abridgment of tolstoy 's war and peace ., abridgment of civil...
  • a brief treatment or account of a subject, esp. an extensive subject; concise treatise, a summary, epitome, or abridgment
  • a brief treatment or account of a subject, esp. an extensive subject; concise treatise, a summary, epitome, or abridgment
  • , as dr. for doctor, u.s. for united states, lb. for pound., an act of abbreviating; state or result of being abbreviated; reduction in length, duration, etc.; abridgment.,...
  • compact or dense., reduction of a book, speech, statement, or the like, to a shorter or terser form; abridgment., a condensed form, a condensed mass., (in nontechnical...
  • -day saints., see under book of mormon ., a sacred book of the church of jesus christ of latter-day saints, believed by members of the church to be an abridgment by a prophet (mormon)...
  • heads or short paragraphs giving a view of the whole., a brief summary of the plot of a novel, motion picture, play, etc., noun, abridgment , abstract , aperu , breviary...

Bạn hãy Like và Share để ủng hộ cho Rừng nhé!

Tải ứng dụng Từ điển Rừng, hoàn toàn Miễn phí

Rừng.vn trên App Store Rừng.vn trên Google Play
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn đang cần hỏi gì?

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé :) ). Bạn vui lòng soát lại chính tả trước khi đăng câu hỏi
có bài viết mới ↑
Tạo bài viết
+
Loading...
Top