Rung.vn Từ điển - Cộng đồng hỏi đáp trực tuyến
 • Từ điển Anh - Anh

Provincial

Nghe phát âm
( Xem từ này trên từ điển Anh Việt)

Mục lục

Adjective

belonging or peculiar to some particular province; local
the provincial newspaper.
of or pertaining to the provinces
provincial customs; provincial dress.
having or showing the manners, viewpoints, etc., considered characteristic of unsophisticated inhabitants of a province; rustic; narrow or illiberal; parochial
a provincial point of view.
( often initial capital letter ) Fine Arts . noting or pertaining to the styles of architecture, furniture, etc., found in the provinces, esp. when imitating styles currently or formerly in fashion in or around the capital
Italian Provincial.
History/Historical . of or pertaining to any of the American provinces of Great Britain.

Noun

a person who lives in or comes from the provinces.
a person who lacks urban sophistication or broad-mindedness.
Ecclesiastical .
the head of an ecclesiastical province.
a member of a religious order presiding over the order in a given district or province.

Antonyms

adjective
citified , liberal , metropolitan , modern

Synonyms

adjective
bigoted , bucolic , country , hidebound , homegrown , homespun , insular , inward-looking , local , narrow , narrow-minded , parochial , pastoral , petty , rude , rural , rustic , sectarian , small-minded , small-town , uninformed , unpolished , unsophisticated , arcadian , campestral , limited , awkward , countrified , crude , one-horse , regional , uncultured

Các từ tiếp theo

 • Provincialism

  narrowness of mind, ignorance, or the like, considered as resulting from lack of exposure to cultural or intellectual activity., a trait, habit of thought,...
 • Provincialist

  a native or inhabitant of a province., a proponent of provincial attitudes or preferences.
 • Provinciality

  provincial character., provincial characteristic, her provincialities reflect a refreshing naturalness .
 • Provincialize

  to make provincial in character.
 • Provision

  a clause in a legal instrument, a law, etc., providing for a particular matter; stipulation; proviso., the providing or supplying of something, esp. of...
 • Provisional

  providing or serving for the time being only; existing only until permanently or properly replaced; temporary, accepted or adopted tentatively; conditional;...
 • Proviso

  a clause in a statute, contract, or the like, by which a condition is introduced., a stipulation or condition., noun, condition , qualification , reservation...
 • Provisory

  containing a proviso or condition; conditional., provisional ( defs. 1, 2 ) ., adjective, provisional , tentative
 • Provocation

  the act of provoking., something that incites, instigates, angers, or irritates., criminal law . words or conduct leading to killing in hot passion and...
 • Provocative

  tending or serving to provoke; inciting, stimulating, irritating, or vexing., something provocative., adjective, adjective, repressive , suppressive ,...
Điều khoản Nhóm phát triển Trà Sâm Dứa
Rừng Từ điển trực tuyến © 2022
DMCA.com Protection Status
có bài viết mới ↑

Bạn vui lòng đăng nhập để đăng câu hỏi

Mời bạn nhập câu hỏi ở đây (đừng quên cho thêm ngữ cảnh và nguồn bạn nhé)
 • 05/12/22 09:40:58
  trong ngữ cảnh một ông chủ trại ngựa bảo với một người đang cưỡi con ngựa là "từ từ thôi chừa sức để cho cuộc thi vào thứ 7" rồi người nhân viên mới nói "Có vẻ như ông đang giúp nó sẵn sàng cho một cuộc đua khó khăn" sau đó ổng nói "it ain't you getting ripped a new one if she goes flat ahead of the stretch."
  • Sáu que Tre
   1 · 05/12/22 11:26:40
 • 02/12/22 02:38:50
  You all get as ugly as you need. Câu này được người nọ đến chia buồn cùng những anh lính vừa mất chiến hữu, có một anh lính bảo "anh có quen người ta đâu mà đến chung vui" anh này mới trả lời là "tôi đến để hỗ trợ những anh em đang trải qua hoàn cảnh khó khăn" xong nói tiếp câu "You all get as ugly as you need." và I'm here for you.
  Xem thêm 1 bình luận
  • datsinh
   0 · 04/12/22 10:27:30
  • Sáu que Tre
   1 · 05/12/22 06:15:52
 • 23/11/22 05:18:52
  Syrian national who cut a bloody path through the ranks in Afghanistan for the past decade before settling back here. cứu, câu lày trong ngữ cảnh quân đội đang làm 1 nhiệm vụ và trước câu này là nhắc tới 1 người, họ còn nói là "người của chúng ta" mang quốc tịch syrian, đến đoạn who cut a bloody path through làm em ko hiểu gì, cứu =))
  Xem thêm 1 bình luận
  • dienh
   1 · 29/11/22 10:33:57
  • PBD
   0 · 29/11/22 04:00:06
   • Mèo Hồi Giáo
    Trả lời · 30/11/22 09:30:42
 • 22/11/22 03:02:41
  hello sờ lô ly
  Huy Quang đã thích điều này
  • Bói Bói
   0 · 23/11/22 08:59:16
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:04:25
  • Huy Quang
   0 · 23/11/22 10:13:47
   • Bear Yoopies
    Trả lời · 23/11/22 11:11:44
 • 21/11/22 10:23:31
  But he's still the apple of my eye. Of everyone's eye. More like the apple of everybody's whole face. Câu này trong ngữ cảnh đang nhắc đến con của người nói, mà em ko biết dịch sao ạ?
  Xem thêm 1 bình luận
  • Sáu que Tre
   1 · 21/11/22 12:54:41
  • Bói Bói
   2 · 23/11/22 09:02:01
 • 19/11/22 07:26:57
  Belted-bias-ply tire nghĩa của câu này là dì v ạ
Loading...
Top